Hadsel

Eiendom

Gnr 67, bnr 46 er overdradd fra Ole Andreas Ellingsen til Terje Karlsen (02.03.2018)