Andøy

Eiendom

Gnr 8, bnr 30 er solgt for kr 1.500.000 fra Rune Edvin Johansen Myre til Marit Madsen (29.06.2018)