Hadsel

Eiendom

Søndre gate 36 A (Gnr 65, bnr 22) er overdradd fra Søndre Eiendom as til Søndre 2 as (29.06.2018)