Øksnes

Eiendomsomsetning i Øksnes i oktober 2018.
Eiendom

Gnr 76, bnr 107 er overdradd for kr 300.000 fra Hilde Rasmussen til Alf Kristian Johansen (01.10.2018)