Eiendomsomsetning i Bø i oktober 2018.
Eiendom

Veggemoveien 80 (Gnr 7, bnr 14) er solgt for kr 235.000 fra Remi-Gilbert Berg til Kjell-Arne Finnesen (01.10.2018)