Andøy

Eiendom

Kirkegaten 8 (Gnr 53, bnr 8) er overdratt for kr 35.297 fra Maan Eiendom til Maan Eiendom As (31.01.2019)

Gnr 8, bnr 4 er overdratt fra Jann Arvid Jørgensen til Karin Oddrun Jørgensen (24.01.2019)

Skoleveien 49 (Gnr 39, bnr 199) er solgt for kr 900.000 fra Åge Sigve Jacobsen til Sigve Asle Jacobsen (23.01.2019)

Gårdsveien 81 (Gnr 39, bnr 281) er solgt for kr 1.000.000 fra Agnes Marie Pettersen, Hanne Lise Pettersen, Helge Arthur Pettersen og Petter Andreas Pettersen til Strøms Eiendommer As (16.01.2019)

Andel av Gnr 62, bnr 75 er overdratt fra Kent Inge Johansen til Benedicte Reinnøk (16.01.2019)

Daniel Olaisens vei 47 (Gnr 43, bnr 173) er solgt for kr 1.625.000 fra Sandra Blindheim til Michael Alfred Gausa (15.01.2019)

Skoleveien 20 (Gnr 39, bnr 220) er solgt for kr 450.000 fra Bent-Rune Hansen og Synne A Wangen Hansen til Orasa Mathisen (14.01.2019)

Bernhoffs gate 17 (Gnr 42, bnr 242) er solgt for kr 2.500.000 fra Stig-Ove Strand til Ailen Strand og Tobias Lauritzen (11.01.2019)

Andel av Storgata 66 (Gnr 48, bnr 161) er solgt for kr 523.333 fra Lena Elisabeth Larsen og Svein Fredriksen til Espen Tore Fredriksen (09.01.2019)
Salget omfatter også andel av Idrettsveien 2 B (Gnr 48, bnr 284)

Gnr 28, bnr 93 er solgt for kr 450.000 fra Rigmor Synnøve Schaug til Berit Dagmar Pettersen (08.01.2019)

Andel av Raveien 5 (Gnr 26, bnr 166) er overdratt fra Ann Kristin Isaksen til Tommy Solberg (04.01.2019)

Gnr 21, bnr 179 er solgt for kr 1.350.000 fra Anne Grete Lyngra og Svein Erik Lyngra til Elsi Strøm og Svein H M Kristoffersen (02.01.2019)

Gnr 21, bnr 179 er overdratt fra Svein Helmer J Lyngra til Anne Grete Lyngra og Svein Erik Lyngra (02.01.2019)