Sortland

Eiendom

Snekkerveien 3 (Gnr 15, bnr 867) er solgt for kr 2.320.000 fra Per Ivar Hanssen til Kazimierz Nowak og Malgorzata Anna Nowak (31.01.2019)

Hognfjordveien 60 A (Gnr 29, bnr 35) er solgt for kr 1.000.000 fra Elsa Fredriksen, Harry Danielsen og Terje Knutsen til Kåre Inge Skivik (31.01.2019)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 138

Andel av Gnr 13, bnr 32 er overdratt fra Christiansen Marit til Marit J Christiansen (31.01.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 102
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 103
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 104
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 105
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 171

Eidbuktveien 20 (Gnr 30, bnr 48) er overdratt fra Vangen Johan Oluf til Kjell Ole Vangen (30.01.2019)

Eidsfjordveien 368 (Gnr 41, bnr 83) er solgt for kr 2.900.000 fra Anders Hamsund til Kari Anne Hansen og Roar Nordahl (30.01.2019)
Salget omfatter også Gnr 41, bnr 205

Andel av Gnr 30, bnr 12 er solgt for kr 550.000 fra Hildur Margrete Skoglund til Leif Steinar Stavem (29.01.2019)
Salget omfatter også Gnr 30, bnr 18
Salget omfatter også andel av Hognfjordveien 134 (Gnr 30, bnr 26)

Vesterålsgata 100 (Gnr 15, bnr 325) er solgt for kr 2.150.000 fra Karin Mari Paula Holm til Vesterålsgata 110 As (25.01.2019)

Grimsbogveien 10 (Gnr 40, bnr 147) er solgt for kr 1.900.000 fra Jenny Ridola Høyning og Øyvind Ridola Høyning til Martin Johansen Helgesen og Susann Olsen (23.01.2019)

Sjøgata 20 (Gnr 15, bnr 2300, seksjon 6) er solgt for kr 2.300.000 fra Frydenelund Strand Da til Magnhild Haugen (22.01.2019)

Sjøgata 20 (Gnr 15, bnr 2300, seksjon 21) er solgt for kr 5.450.000 fra Frydenelund Strand Da til Arne Jørgen Pedersen og Turid Pedersen (21.01.2019)

Myrullveien 9 C (Gnr 15, bnr 1791, seksjon 2) er solgt for kr 1.900.000 fra Ivar Ståle Hågensen til Kjell Johansen og Lillian Johansen (21.01.2019)

Elvebakken 44 D (Gnr 14, bnr 375, seksjon 7) er solgt for kr 2.350.000 fra Linn Berg og Morten Cato Andreassen til Henriette Bjørgan (21.01.2019)

Myrullveien 36 (Gnr 15, bnr 1832) er solgt for kr 2.200.000 fra Inger Sonja Gullvik til Svein Ivar Svendsen (21.01.2019)

Ringveien 4 E (Gnr 15, bnr 183, seksjon 5) er solgt for kr 2.250.000 fra Ole Mathias Nordahl til Sortland Boligstiftelse (18.01.2019)

Gnr 3, bnr 63 er overdratt fra Paulsen Harald til Turi Paulsen (18.01.2019)

Gnr 44, bnr 13 er solgt for kr 50.000 fra Lena Andersen til Mathis Nicolaysen (18.01.2019)

Lykkentreffveien 14 B (Gnr 15, bnr 554) er overdratt fra Odd Gustav Mortensen til Bjørg Arnhild Mortensen (18.01.2019)

Sjøgata 20 (Gnr 15, bnr 2300, seksjon 11) er solgt for kr 3.050.000 fra Frydenelund Strand Da til Hans Jørgen Jacobsen og Tove Hov Jacobsen (17.01.2019)

Aspåsveien 3 B (Gnr 15, bnr 1612) er solgt for kr 2.100.000 fra Harald Ødegård til Marit Angell (17.01.2019)

Andel av Øvraveien 50 (Gnr 4, bnr 86) er overdratt fra Torbjørn Frøland til Ingunn Frøland, Ketil Frøland og Tor Erlend Frøland (16.01.2019)

Vesterålsgata 116 (Gnr 15, bnr 216) er overdratt fra Pedersen Sigurd Eiendom As til Natland As (16.01.2019)
Overdragelsen omfatter også Strandgata 60 (Gnr 15, bnr 893)

Andel av Gnr 15, bnr 1665 er overdratt fra Hanna Damgaard Thomassen til Harald Mical Jakobsen (16.01.2019)

Andel av Gnr 15, bnr 1665 er overdratt fra Trond Vegard Thomassen til Kai Ove Thomassen og Lena Thomassen (16.01.2019)

Andel av Gnr 15, bnr 1665 er overdratt fra Kai Ove Thomassen og Lena Thomassen til Harald Mical Jakobsen (16.01.2019)

Skansen 10 B (Gnr 3, bnr 272, seksjon 2) er solgt for kr 1.940.000 fra Solrun Dahl Pettersen til Marlen Kristin Krey (16.01.2019)

Andel av Gnr 15, bnr 1665 er overdratt fra Ragnhild Thomassen til Randi S Thomassen og Trygve A H Thomassen (16.01.2019)

Andel av Gnr 15, bnr 1665 er overdratt fra Trygve A H Thomassen til Jørn Thomassen, Ole Bernt Thomassen, Randi S Thomassen og Trond Vegard Thomassen (16.01.2019)

Andel av Gnr 15, bnr 1665 er overdratt fra Ole Bernt Thomassen og Randi S Thomassen til Harald Mical Jakobsen (16.01.2019)

Andel av Gnr 15, bnr 1665 er overdratt fra Jørn Thomassen til Hanna Damgaard Thomassen (16.01.2019)

Øvraveien 50 (Gnr 4, bnr 86) er solgt for kr 1.600.000 fra Ann-Mari Paula Skaug, Borgny Inga Hasle, Ellen Margrethe Riesto, Ingunn Frøland, Ketil Frøland og Tor Erlend Frøland til Siri M Skaug Nordby (16.01.2019)

Andel av Rødmyrveien 3 (Gnr 1, bnr 418) er overdratt for kr 1.900.000 fra Norvall Magne J Sellevoll til Tamara V Nilsen (16.01.2019)

Sjøgata 54 (Gnr 15, bnr 2204, seksjon 6) er solgt for kr 3.580.000 fra Erling Jørgen Nilsen, Linda Elisabet Abelsen og Sølvi Elise Foss til Kåre Hilmar Karlsen og Marianne Linchausen (15.01.2019)

Solsiden Strand Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 930.000 fra Oddrunn Pauline Kvammen til Linda Elisabeth Olaisen og Rune Nilssen (15.01.2019)

Seljeveien 23 A (Gnr 15, bnr 2023, seksjon 7) er solgt for kr 2.100.000 fra Dennis Lassesen til Jo Lennart Holm (11.01.2019)

Sjøgata 20 (Gnr 15, bnr 2300, seksjon 3) er solgt for kr 2.850.000 fra Frydenelund Strand Da til Ruth Ingeborg Bentzen (11.01.2019)

Ringveien 11 (Gnr 15, bnr 930) er solgt for kr 4.120.000 fra Lillian Svartsund og Terje Svartsund til Tom Erik Paulsen (11.01.2019)

Rådhusgata 11 (Gnr 15, bnr 374, seksjon 1) er solgt for kr 450.000 fra Pedersen Sigurd Eiendom As til Stein Pedersen (11.01.2019)

Andel av Eliseusveien 8 (Gnr 1, bnr 45) er solgt for kr 1.250.000 fra Cesilie Valle Pedersen til Elisabeth Fredheim (11.01.2019)

Parkveien 16 (Gnr 15, bnr 123) er overdratt for kr 4.200.000 fra Terje Steiro til Frank Steiro (10.01.2019)

Småskogveien 23 (Gnr 1, bnr 210) er solgt for kr 2.250.000 fra Mats Nygård til Vegard Solbakken (10.01.2019)

Sjøgata 20 (Gnr 15, bnr 2300, seksjon 7) er solgt for kr 4.150.000 fra Frydenelund Strand Da til Lillian Svartsund og Terje Svartsund (09.01.2019)

Gnr 42, bnr 3 er solgt for kr 150.000 fra Dagrun Frida Pettersen til Frank Erik Reinholtsen (09.01.2019)
Salget omfatter også Oshaugveien 6 (Gnr 42, bnr 9)

Nattmålsveien 22 A (Gnr 15, bnr 1200) er solgt for kr 2.150.000 fra Ketil Pettersen og Susann-K Kjetilsdt Larsen til Roar Schumann Olstrøm (09.01.2019)

Eidsfjordveien 250 (Gnr 41, bnr 75) er solgt for kr 2.200.000 fra Petronalla M J J Doms og Zuzana Kiripolska til Randi Andrea Nystad (08.01.2019)
Salget omfatter også Gnr 41, bnr 238

Kildalveien 5 (Gnr 3, bnr 190) er solgt for kr 1.300.000 fra June Yvonne Høve til Adrian Strand (08.01.2019)

Andel av Gnr 14, bnr 45 er overdratt fra Eirin Oddbjørg Fallet, Lillian Pareli og Randi Iversen til Edel Pauline Olsen (07.01.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 49

Andel av Gnr 14, bnr 45 er overdratt fra Borghild Ingeborg Iversen til Eirin Oddbjørg Fallet, Lillian Pareli og Randi Iversen (07.01.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 14, bnr 49

Gnr 17, bnr 58 er solgt for kr 315.765 fra Synnøve Wiktoria Ottesen til Reno-Vest Iks (02.01.2019)

Sørhamna 15 A (Gnr 15, bnr 2033, seksjon 3) er solgt for kr 3.350.000 fra Ruth Ingeborg Bentzen til Victoria Aune Nilsen (02.01.2019)

Sjøgata 20 (Gnr 15, bnr 2300, seksjon 5) er solgt for kr 2.950.000 fra Frydenelund Strand Da til Astrid Fossem (02.01.2019)

Sjøgata 20 (Gnr 15, bnr 2300, seksjon 19) er solgt for kr 4.400.000 fra Frydenelund Strand Da til Jostein Vråberg og Wenche Vråberg (02.01.2019)

Kringelveien 19 (Gnr 1, bnr 299) er solgt for kr 2.600.000 fra Astrid Fossem til Mats Nygård (02.01.2019)