Øksnes

Eiendom

Langryggveien 144 (Gnr 62, bnr 65) er solgt for kr 700.000 fra Gøran Petter Dreyer og John Eivind Dreyer til Espen Dreyer (26.02.2019)

Andel av Gnr 64, bnr 16 er overdratt fra Torgeir Vassbotn til Solveig H Vassbotn (25.02.2019)

Øvergårdsveien 185 (Gnr 62, bnr 132) er solgt for kr 2.400.000 fra Bente Johnsen og John Hugo Johnsen til Simen Stavøy (22.02.2019)

Kristian Rasmussensvei 12 (Gnr 65, bnr 68) er solgt for kr 1.300.000 fra Eldbjørg P A Einarsen til Egle Jucyte-Reute og Vitalijus Reutas (22.02.2019)

Andel av Byeveien 14 A (Gnr 65, bnr 389) er overdratt for kr 1.401.268 fra Cecilie K Hass Lockert til Leon Andre Pettersen (20.02.2019)

Gnr 34, bnr 16 er overdratt fra Fred Meyer til Linn Irene Endresen (19.02.2019)

Andel av Gnr 73, bnr 1 er overdratt fra Per Sverre Nielsen til Silja-Mari Nielsen (19.02.2019)
Overdragelsen omfatter også Gnr 75, bnr 103
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 75, bnr 117
Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Andel av Gnr 50, bnr 2, fnr 12 er overdratt fra Aina Marie Svarstad til Maiken Storvand og Sturla Jostein Storvand (18.02.2019)

Halvar Rasmussensvei 23 (Gnr 65, bnr 91) er solgt for kr 2.500.000 fra Robin Aleksan Johannessen til Daniel R U Kristiansen og Lisa Sofie Norberg (15.02.2019)

Gnr 50, bnr 2, fnr 11 er overdratt fra Nils Petter Uri til Ulf Harald Uri (12.02.2019)

Andel av Kristian Rasmussensvei 18 (Gnr 65, bnr 53) er overdratt fra Steffensen Kate til Tom Steffensen (12.02.2019)

Gnr 62, bnr 264 er solgt for kr 10.000 fra Frank Olsen til Tommy Karlsen (11.02.2019)

Gnr 62, bnr 265 er solgt for kr 10.000 fra Frank Olsen til Bror Sverre Ekran (11.02.2019)

Andel av Gnr 77, bnr 7 er overdratt fra Karin Johanne Arntzen til Kristina Svensen (07.02.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 77, bnr 57

Andel av Gnr 77, bnr 7 er overdratt for kr 16.875 fra Alf Sigbjørn Arntzen, Jon Petter Arntzen og Kristina Svensen til Tor K Røthe Arntzen (07.02.2019)
Salget omfatter også andel av Gnr 77, bnr 57

Andel av Gnr 77, bnr 7 er overdratt fra Lydia J Røthe Arntzen til Alf Sigbjørn Arntzen, Jon Petter Arntzen, Karin Johanne Arntzen og Tor K Røthe Arntzen (07.02.2019)
Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 57

Andel av Margit Reinholdtsens vei 1 (Gnr 62, bnr 144) er overdratt fra Vibeke H Reinholdtsen til Ronny Reinholdtsen (05.02.2019)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Tromsø kommune

Lyngveien 2 D (Gnr 65, bnr 952, seksjon 3) er solgt for kr 2.000.000 fra Gaute Amundsen til Lars Fredheim (01.02.2019)

Multebærveien 8 (Gnr 65, bnr 970) er overdratt for kr 3.050.000 fra Carina Bye Larsen til Håvard Johan Mikkelsen og Kristine Mikkelsen (01.02.2019)