Hadsel

Eiendom

Andel av Gnr 68, bnr 6 er overdratt fra Bjarne Larsen til Bente Larsen Cappucci, Gunn Liss Larsen, Irene Larsen, Lars Ole Jørgen Larsen, Ragnar Paul Larsen og Ruth Henriette Steiro (27.02.2019)
Overdragelsen omfatter også Gnr 68, bnr 10

Andel av Gnr 62, bnr 108 er overdratt fra Espen Sørnes Jenssen til Marthe Opshaug Teigen (26.02.2019)

Andel av Tranebærveien 2 (Gnr 65, bnr 969) er overdratt fra Espen Sørnes Jenssen til Marthe Opshaug Teigen (26.02.2019)

Andel av Gnr 62, bnr 96 er overdratt fra Marthe Opshaug Teigen til Espen Sørnes Jenssen (26.02.2019)

Andel av Gnr 62, bnr 98 er overdratt fra Marthe Opshaug Teigen til Espen Sørnes Jenssen (26.02.2019)

Solstien 7 (Gnr 51, bnr 214) er solgt for kr 2.495.945 fra Børøya Eiendom As til Anders Nilssen og Marna Johanne Nilssen (26.02.2019)

Idrettsveien 10 (Gnr 52, bnr 338) er overdratt for kr 2.000.000 fra Kate Helene Winther til Tori Winther (22.02.2019)

Øver-Holmsnes 5 (Gnr 75, bnr 72) er solgt for kr 200.000 fra Bjørn Kristian Arntsen til Jostein Kristoffersen (20.02.2019)

Kirkegata 8 (Gnr 52, bnr 428) er overdratt fra Oddvar Johan Strand til Elsa Johanne Strand (20.02.2019)

Andel av Coldevins gate 1 (Gnr 52, bnr 146) er overdratt fra May Vigdis Andreassen til Liv Anne Andreassen, Reneé Kristin Kvalner og Signy Aas Andreassen (19.02.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Sjøgata 8 (Gnr 52, bnr 156)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 52, bnr 241
Overdragelsen omfatter også andel av Sjøgata 8 (Gnr 52, bnr 528)

Andel av Gnr 102, bnr 11 er overdratt for kr 40.000 fra Asle Inge Guneriussen, Harald Guneriussen og Per Inge Guneriussen til Eivind Arne Guneriussen (18.02.2019)
Salget omfatter også andel av Gnr 102, bnr 24

Verkstedbakken 22 A (Gnr 65, bnr 1075, seksjon 10) er solgt for kr 2.694.000 fra Steinsvik Hus & Entreprenør As til Hadsel Kommune (15.02.2019)

Verkstedbakken 14 C (Gnr 65, bnr 1075, seksjon 18) er solgt for kr 3.721.588 fra Steinsvik Hus & Entreprenør As til Trude Carin Sollund (15.02.2019)

Andel av Gnr 102, bnr 47 er overdratt fra June Merete Pedersen til Støre Pedersen (14.02.2019)

Gnr 41, bnr 1 er solgt for kr 300.000 fra Hauk Rasmus Pedersen til Birte Pedersen og Tarjei Odmundson (13.02.2019)
Salget omfatter også Gnr 42, bnr 1

Solstien 7 (Gnr 51, bnr 214) er overdratt fra Finn Harald Hokland til Børøya Eiendom As (13.02.2019)

Andel av Markedsgata 15 C (Gnr 65, bnr 126) er overdratt fra Lillian Ruth Boyesen til Finn Boyesen (12.02.2019)

Andel av Markedsgata 15 C (Gnr 65, bnr 126) er overdratt fra Finn Boyesen til Bente Boyesen, Hans-Petter Boyesen, John-Asbjørn Boyesen og Lisbeth Jacobsen (12.02.2019)

Andel av Markedsgata 15 C (Gnr 65, bnr 126) er overdratt fra Håkon Ingemann Larsen til Aina I Kåsastul, Eva Kristine Jentoft, Lone Christin Sæther og Per Ivar Larsen (12.02.2019)

Markedsgata 15 C (Gnr 65, bnr 126) er solgt for kr 350.000 fra Aina I Kåsastul, Bente Boyesen, Eva Kristine Jentoft, Frank Erik Johansen, Hans-Petter Boyesen, John-Asbjørn Boyesen, Kent Roger Helgesen, Lisbeth Jacobsen, Lone Christin Sæther og Per Ivar Larsen til Markedsbrygga Eiendom As (12.02.2019)

Andel av Richard Withs gate 31 (Gnr 65, bnr 186) er overdratt fra Tor Anberg Pettersen til Bjørn E Anberg Pettersen (12.02.2019)

Richard Withs gate 31 (Gnr 65, bnr 186) er solgt for kr 2.300.000 fra Bjørn E Anberg Pettersen til Rødbrygga As (12.02.2019)

Gnr 31, bnr 55 er overdratt fra Liv Eli Hansen og Terje Olav Hansen til Hadsel Kommune (12.02.2019)

Søndre gate 66 A (Gnr 65, bnr 106) er overdratt fra Håkon Ottar Jakobsen til Kjell Jørgen Jakobsen (11.02.2019)

Linerleveien 28 B (Gnr 64, bnr 367, seksjon 4) er solgt for kr 2.250.000 fra Maiken Knutsen til Andreas Øien Johannessen (11.02.2019)

Andel av Gnr 97, bnr 2 er overdratt fra Martin Bjørn Johansen til Astrid Lillian Farstad, Børre Arne Johansen, Liv Halldis Kristiansen og Sonja Irene Johnsen (08.02.2019)

Hauanveien 1 (Gnr 65, bnr 313) er solgt for kr 550.000 fra Bønes John Per Andreas til Stålberget As (07.02.2019)

Gnr 78, bnr 63 er solgt for kr 50.000 fra Terje Lehn til Karin Harriet Berg Nilsen og Nils Martin Nilsen (07.02.2019)

Aspeveien 34 (Gnr 66, bnr 238) er solgt for kr 3.150.000 fra Olav Kristoffer Sandvik til Ruben Kristian Tollefsen og Tonje Vestgård (06.02.2019)

Bergveien 3 (Gnr 52, bnr 756) er solgt for kr 1.900.000 fra Hanne K E Kjelbergvik, Harriet Eriksen og Torbjørg Fermann til Adrianna Wanda Jedrzejek og Vegard Pettersen Bergli (06.02.2019)

Storhaugveien 7 (Gnr 53, bnr 233) er solgt for kr 780.000 fra Bente Bjørstad og Tove Elisabeth Bjørstad til Magdalena Karwowska og Mariusz A Karwowski (05.02.2019)

Tranebærveien 7 (Gnr 65, bnr 970) er overdratt for kr 660.000 fra Håvard Johan Mikkelsen og Kristine Mikkelsen til Harry Trones og Marie Lovise Robertsen (01.02.2019)
Tranebærveien 7 (Gnr 65, bnr 970) er solgt for kr 3.050.000 fra Harry Trones og Marie Lovise Robertsen til Håvard Johan Mikkelsen og Kristine Mikkelsen (01.02.2019)