Omsetninger for Hadsel

Eiendom
1 000 000 Idrettsveien 21 A (Gnr 52, bnr 878) er solgt for kr 1.000.000 fra Mary A P Martinussen til Liv-Ann Steffensen (26.07.2019)26.07.2019Fritt salg
520 535 Gnr 64, bnr 395 er solgt for kr 520.535 fra Hadsel Kommune til Kristin Tharaldsen (26.07.2019)26.07.2019Fritt salg
300 000 Gnr 76, bnr 216 er solgt for kr 300.000 fra Asbjørn Reidar Fleines til Børøya Eiendom As (26.07.2019)26.07.2019Fritt salg
588 404 Gnr 64, bnr 401 er solgt for kr 588.404 fra Hadsel Kommune til Sven Erik Fredriksen og Åse Margaretha Fredriksen (26.07.2019)26.07.2019Fritt salg
512 441 Gnr 64, bnr 406 er solgt for kr 512.441 fra Hadsel Kommune til Connie Ostad (26.07.2019)26.07.2019Fritt salg
3 150 000 Gnr 48, bnr 7 er overdratt for kr 3.150.000 fra Sverre Halvor Robertsen til Jens Magnus Robertsen (26.07.2019)
Salget omfatter også Gnr 48, bnr 12
Salget omfatter også Gnr 48, bnr 13
Salget omfatter også Gnr 48, bnr 15
Salget omfatter også Gnr 50, bnr 21
Salget omfatter også Gnr 50, bnr 24
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 1
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 5
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 18
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 42
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 43
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 44
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 130
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 253
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 254
Salget omfatter også Gnr 54, bnr 3
Salget omfatter også Gnr 54, bnr 30
26.07.2019Gave
Gnr 8, bnr 4 er overdratt fra Hedvig Levine Eilertsen til Paul Nikolai Eilertsen (25.07.2019)25.07.2019Uskiftebevilling
2 000 000 Gnr 31, bnr 35 er solgt for kr 2.000.000 fra Hugo Guttorm Svendsen til Bjørnar Willy Larsen og Mari Gjertsen (25.07.2019)25.07.2019Fritt salg
Gnr 8, bnr 4 er overdratt fra Paul Nikolai Eilertsen til John Arne Eilertsen (25.07.2019)25.07.2019Skifteoppgjør
200 000 Nedre Skagen 88 (Gnr 81, bnr 31) er solgt for kr 200.000 fra Bård Anders Remme til Roger Kjørstad og Vigdis Anita Kjørstad (24.07.2019)24.07.2019Fritt salg
100 000 Gnr 62, bnr 134 er solgt for kr 100.000 fra Tom Lund til Bjørg S Johansen og Per K S Johansen (23.07.2019)23.07.2019Fritt salg
1 200 000 Gnr 47, bnr 11 er solgt for kr 1.200.000 fra Elisabeth Hokland og Sylvi Hokland til Helene Hokland Kristensen (19.07.2019)19.07.2019Fritt salg
Gnr 47, bnr 11 er overdratt fra Liv Anne Katra Hokland til Elisabeth Hokland og Sylvi Hokland (19.07.2019)19.07.2019Skifteoppgjør
10 000 Gnr 25, bnr 40 er solgt for kr 10.000 fra Elisabeth S Gjelstad til Tormod Schultz (17.07.2019)17.07.2019Fritt salg
10 000 Gnr 75, bnr 129 er overdratt for kr 10.000 fra Martin Nyvold til Arild Henrik Paulsen, Asbjørn Reidar Fleines, Ivar Frank Fredriksen og Kjell Magne Rask (16.07.2019)16.07.2019Uoppgitt
26 250 Gnr 65, bnr 1192 er solgt for kr 26.250 fra Stokmarknes Søndre As til Per Magne Jenssen (16.07.2019)16.07.2019Fritt salg
1 190 000 Gnr 62, bnr 67 er overdratt for kr 1.190.000 fra Astrid Mari Rottem til Jan Vedvik (15.07.2019)
Salget omfatter også Gnr 62, bnr 94
15.07.2019Uoppgitt
1 900 000 Rishaugveien 3 (Gnr 66, bnr 130) er overdratt for kr 1.900.000 fra Ove Ketil Alvær til Espen Holten Hellesø og Guro Holten Hellesø (12.07.2019)12.07.2019Auksjon
Coldevins gate 10 A (Gnr 52, bnr 35) er overdratt fra Knut Harry Støckert til Gull M Gullberg Pettersen og Lill-Kirsten Gullberg (09.07.2019)09.07.2019Skifteoppgjør
2 400 Gnr 65, bnr 1191 er solgt for kr 2.400 fra Stokmarknes Søndre As til Ann Jorid Jensen og Jan Sturla Jensen (08.07.2019)08.07.2019Fritt salg
Gnr 73, bnr 65 er overdratt fra Edel Oliva Henriksen til Johnny Christiansen og Mona Anita H Christiansen (08.07.2019)08.07.2019Gave
1 950 000 Øvreveien 19 B (Gnr 65, bnr 707) er solgt for kr 1.950.000 fra Arne-Inge Remme til Alexander Petterson (08.07.2019)08.07.2019Fritt salg
Andel av Møysalveien 3055 (Gnr 2, bnr 72) er overdratt fra Randi Margaret Magnussen til Arne-Reidar Johansen (08.07.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 93
08.07.2019Uskiftebevilling
3 400 000 Lilleveien 4 (Gnr 65, bnr 937) er solgt for kr 3.400.000 fra Karlsen K A Boliger As til Julie Carin Hansen og Kristoffer Ryan (05.07.2019)05.07.2019Fritt salg
900 000 Steinveien 1 A (Gnr 52, bnr 761) er solgt for kr 900.000 fra Anne Marie Ulvøy til Sylvi Dagny Olsen (05.07.2019)05.07.2019Fritt salg
Gulstadveien 32 (Gnr 53, bnr 133) er overdratt fra Jondine Margrete Johansen til Elinor Johansen, Jan-Erik Johansen, Kjell Arne Johansen og Steinar Johansen (04.07.2019)04.07.2019Skifteoppgjør
450 000 Grunnførfjordveien 205 (Gnr 38, bnr 36) er solgt for kr 450.000 fra Astrid Rydland Aasen og Pål Sverre Aasen til Camilla Pedersen og Helge Wiig Hoff (04.07.2019)04.07.2019Fritt salg
1 050 000 Sandnesveien 40 (Gnr 76, bnr 197) er solgt for kr 1.050.000 fra Mats Mikalsen Kristensen til Dag Harry Jakobsen og Mona Kathrin Schønningsen (04.07.2019)04.07.2019Fritt salg
300 000 Andel av Gulstadveien 32 (Gnr 53, bnr 133) er solgt for kr 300.000 fra Jan-Erik Johansen, Kjell Arne Johansen og Steinar Johansen til Elinor Johansen (04.07.2019)04.07.2019Fritt salg
Gnr 97, bnr 6 er overdratt fra Asbjørn Pedersen til Inger S O Pedersen (04.07.2019)04.07.2019Uskiftebevilling
200 000 Bitterstadveien 2 (Gnr 76, bnr 34) er solgt for kr 200.000 fra Terje Nikolaisen til Niko Eiendom As (02.07.2019)02.07.2019Fritt salg
Gnr 52, bnr 405 er overdratt fra Villy Oddbjørn Sørensen til Kay Robin Sørensen (01.07.2019)01.07.2019Gave