Omsetninger for Hadsel

Eiendom

Gnr 43, bnr 21 er solgt for kr 223.200 fra Anne Vigdis Jensen til Elin Oddbjørg Jørgensen (27.06.2019)