Omsetninger for Sortland

Eiendom

Gnr 29, bnr 331 er overdratt for kr 340.000 fra Terje Knutsen til Ken Inge Vestly Skivik (26.06.2019)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 340

Grønnåsveien 18 (Gnr 40, bnr 119) er overdratt for kr 160.000 fra Kent-Einar H Gundersen til Duijn Marthe Elise Van og Thomas Hansen (25.06.2019)

Skytterveien 14 B (Gnr 15, bnr 1068) er solgt for kr 3.790.000 fra Olav Sture Hanssen til Bjørn Eirik Johnsen (21.06.2019)

Bøneset 78 (Gnr 13, bnr 69) er solgt for kr 2.200.000 fra Chris-André Olsen og Veronika Anderssen til Kamilla T Ravn Fossem (21.06.2019)

Sørfjordveien 425 (Gnr 29, bnr 351) er solgt for kr 1.930.000 fra Tom Inge Andersen til Beathe Aune Knudsen og Jon Børre Knutsen (21.06.2019)

Gnr 30, bnr 173 er overdratt for kr 8.000 fra Jorunn Karoline Hansen til Beth Sissel Hansen (21.06.2019)

Ringveien 4 B (Gnr 15, bnr 183, seksjon 2) er solgt for kr 2.950.000 fra Inger Berit Hansen og Roy Dagfinn Hansen til Berit Holte Bakken og John Sverre Bakken (20.06.2019)

Andel av Åsanveien 32 (Gnr 41, bnr 160) er solgt for kr 1.295.000 fra Ken Andersen til Lena Andersen (19.06.2019)

Hognfjordveien 105 (Gnr 30, bnr 159) er solgt for kr 3.500.000 fra Richard Myrland til Ann Kristin Bergseng og Trond Steinar Stordalmo (13.06.2019)

Karles vei 10 C (Gnr 15, bnr 265, seksjon 3) er overdratt for kr 700.000 fra Ali Yousufi til Nilofar Olfat (13.06.2019)

Spjutvika 22 (Gnr 6, bnr 17) er solgt for kr 1.052.228 fra Stig Magnus Solvang Bang til Jonny Kristoffer Valle (12.06.2019)

Lykkentreff Borettslag andelsnr 8 er overdratt fra Gunvor Steiro til Astrid Helene Steiro, Gunnar Bernt Steiro og Karin Turid Hov (11.06.2019)

Bålstein 22 (Gnr 1, bnr 337) er solgt for kr 5.000.000 fra Bent Tore Pettersen og May-Grethe Robertsen til Ingar Hansen og Thea Marie Stormo (11.06.2019)

Bjørklundveien 3 (Gnr 15, bnr 1498) er solgt for kr 2.900.000 fra Svein Åge Pettersen til Anders Sebastian Pedersen (07.06.2019)

Kinnveien 677 (Gnr 62, bnr 21) er overdratt fra Annie Klausen, Edith Oliva Tømmerås, Evensen Jan, Ivar Inge Finnsether, Knut Inge Evensen, Odd Arne Thunberg, Roald Ivar Thunberg, Tor-Martin Evensen og Wenche Annie T Kranenburg til Stig Arnt Klausen (06.06.2019)

Parkveien Borettslag andelsnr 22 er overdratt fra Bjarne Andreas Pettersen til Anne Brynhild Kalvik, Knut Johan Kalvik, Mari Norum og Sissel Anne Wold (04.06.2019)

Parkveien Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 770.000 fra Anne Brynhild Kalvik, Knut Johan Kalvik, Mari Norum og Sissel Anne Wold til Britt Annie Jensen (04.06.2019)

Lamarkveien 10 (Gnr 15, bnr 523) er solgt for kr 1.850.000 fra Marit Lamark Kvammen til Alv Emil Mallaug (04.06.2019)

Øvertoftveien 8 (Gnr 17, bnr 57) er overdratt fra Hallvard Kvenseth til Christina Kvenseth og Vegard Stien Hagen (03.06.2019)

Øvraveien 32 (Gnr 4, bnr 103) er overdratt for kr 1.000.000 fra Vill Arne Jakobsen til Anne-Karin Steffensen (03.06.2019)

Andel av Myrullveien 14 (Gnr 15, bnr 1819) er overdratt for kr 2.500.000 fra Geir Heggland til Marit Anette Heggland (03.06.2019)