Sortland-desember

Eiendom

Gnr 15, bnr 2298 er overdratt fra Annfrid Vigdis Hangstad og Synnøve Lovise Hangstad til Thor Arne Hangstad (02.12.2019)