Andøy - januar

Eiendom

Andel av Gnr 62, bnr 17 er overdratt fra Lena Maria Ruth til Ellinor Lovisa Ruth (02.01.2020)