Hadsel - januar

Eiendom

Brottøya 125 (Gnr 22, bnr 34) er overdratt for kr 1 fra Øistein Oskar Dahl til Elin Irene Dahl (02.01.2020)