Eiendomsomsetning i Andøy - mars

Eiendom

Gnr 20, bnr 3 er overdratt for kr 517.500 fra Tor Ivar Nils Grav til Mats Grav (03.03.2020)