Hadsel - mars

Eiendom

Andel av Solstien 18 A (Gnr 51, bnr 158) er overdratt fra Robert Nelson Rønning til Irja-Liisa L Rønning (02.03.2020)