Solgte eiendom for 100 millioner i mars

Eiendomsomsetningen i Vesterålen var helt normal i mars måned.

Hadsel hadde en stor nedgang i eiendomsomsetningen fra mars i fjor til mars i år, men det er svært naturlige forklaringer på det. 

Eiendom

Det viser ferske tall fra Norkart. Samlet ble det omsatt eiendom for 100 millioner kroner. Det var 1,7 millioner kroner mindre enn i mars i fjor, men det er nokså store forskjeller mellom kommunene. Dette gjelder ikke minst Hadsel. I mars i fjor ble det solgt eiendom i Hadsel for 68,8 millioner kroner. I år bare tett under 20 millioner kroner. Nedgangen virker dramatisk, men det er den ikke. Forklaringen er at Steinsvik (Sortland Boliger As) sluttførte salgene på Torodden på Melbu i fjor i mars måned. I samme måned ble et par leiligheter på Verkstedbakken på Stokmarknes omsatt.

I mars i år ble en eiendom i Solstien på Melbu den dyreste. Eiendommen ble solgt for 3,85 millioner kroner.

(+) Se all eiendomsomsetning i Hadsel i mars her.

I Sortland doblet eiendomsomsetningen seg nesten fra mars i fjor til mars i år til nesten 42 millioner kroner. Det var brukbar aktivitet i markedet. En eiendom ble omsatt for fire millioner kroner, og to andre eiendommer ble solgt for nesten fire millioner kroner.

(+) Se all eiendomsomsetning i Sortland i mars her.

Andøy og Bø hadde begge to gode måneder når vi sammenligner mars 2020 med mars 2019, men det skal dog sies at mars måned i fjor var nokså svake måneder for begge kommuner. I Bø ble det i mars i fjor bare omsatt eiendom for drøyt to millioner kroner, mens det i år var mer normalt med 10 millioner i omsetning. Andøy har samme utvikling. I fjor ble det omsatt eiendom for 5,5 millioner kroner. I mars i år nådde omsetningen nesten 11 millioner kroner, altså veldig nært en fordobling.

(+) Se alle salgene i Andøy i mars her.

Tallene i Andøy ble preget av at en stor næringseiendom på Nordmela ble internsolgt mellom J.M. Nilsen Fisk As og Nordmela As.

(+) Se all eiendomsomsetning i Bø her.

Også i Bø ble tallene løftet ved at det ble solgt næringseiendom. I Bø skjedde dette salget på Guvåg.

Øksnes hadde også betydelig mer eiendomsomsetning i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen var på 367 prosent. Mars måned var en veldig svak måned for Øksnes i fjor.

(+) Se alle salgene i Øksnes i mars her.