Øksnes - juli

Eiendom

Gnr 78, bnr 19 er solgt for kr 450.000 fra Stein Martinsen til Alf Rayner Olsen (02.07.2020)