Kjøpte eiendom for 159 millioner kroner

Det ble kjøpt og solgt eiendom i Vesterålen for 159 millioner kroner i august.

Steiroveien på Sortland ble solgt for over fem millioner kroner. Rolf Lossius var selger.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Eiendom

I Øksnes ble det solgt eiendom for 18,1 millioner kroner i august. En eiendom passerte tre millioner kroner, Elvegata 7A. Den ble solgt av Tony Marthinsen til Kenth Roger Olsen og Silje Hitland Klubben for 3,7 millioner kroner.

To eiendommer ble solgt for mer enn to millioner kroner.

(+) Se alle kjøp og salg i Øksnes i august

På Ringstad I Bø ligger et turistanlegg. Det er lansert saftige planer for å bygge ut dette anlegget. I den forbindelse har Dhj Eiendom kjøpt eiendommen fra Malnesbø Eiendom. Det er en handel til 6,5 millioner kroner. Malnesbø Eiendom er eid av Bø-Tre. Dag Henrik Jakobsen står bak Dhj Eiendom.

I alt ble det solgt eiendom for 10,7 millioner kroner i Bø i august. VOL har tidligere skrevet at barnehagegründer Benn Eidissen har kjøpt en fritidseiendom for åtte millioner kroner. Handelen ventes registrert i september.

+Se alle salg i Bø i august

August var en litt spesiell måned for Andøy. Det ble solgt tre boliger for mer enn tre millioner kroner, og en bolig for 2,7 millioner kroner. Til sammen var boligomsetningen på 22,4 millioner kroner.

Legen Hedda Mørch kjøpte Strandgata 45 for 3,6 millioner kroner fra Katrin Bjerke. Terje Nordheim og Marit Strand Nordheim kjøpte Strandgata 80 for 3,35 millioner og Iris J Bjørklund Ryssing og Morten Halvorsen Larsen kjøpte Idrettsveien 12 for 3,2 millioner kroner. Alle eiendommen ligger på Andenes. De to først på vestsiden.

(+) Se alle salg i Andøy i august

I Hadsel ble det kjøpt og solgt eiendom for 46,5 millioner kroner i august. Storhaugen 4 ble solgt for 5,2 millioner kroner. Kine Øien Wedding og Karl Erik Edvardsen var kjøperne. Vigdis Skorpen og Per Kristian Skorpen var selgerne. Storhaugen er ettertraktet. Storhaugen 14 ble solgt for 4,2 millioner i august. Den ble solgt fra Birte Pedersen og Tarjei Odmundson til Anja Sjøvoll og Magnus Holst Moe.

+ Se alle salg i Hadsel i august

I Sortland var omsetningsverdien i august 61,3 millioner kroner. To eiendommer ble solgt for mer enn fem millioner kroner. Karl Reinsnes vei 5 ble solgt for 5,55 millioner og Steiroveien 88 ble solgt for 5,1 millioner kroner. En eiendom i Sigerfjord ble solgt for 4,66 millioner. Kroner.

+Se alle salg i Sortland.