Solgte eiendom for 149 millioner kroner i mars

Det ble totalt solgt eiendom for knapt 150 millioner kroner i Vesterålen i mars.

  Foto: Arkiv, Martin Kristiansen.

Eiendom

I Hadsel ble det solgt eiendommer for 56,5 millioner kroner i mars, noe som samlet sett var den høyeste totalsummen for kommunene. Flere av eiendommene bikket fire millioner i salgspris. Den dyreste er lokalisert i Verkstedbakken og gikk for 4,9 millioner kroner. Solstien 32 var den nest dyreste, med en sum på 4,4 millioner kroner.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Hadsel i mars (+)


Ikke overraskende var det på Sortland at totalsummen av eiendomssalgene forrige måned var nest høyest. Totalt ble det solgt for 51,2 millioner kroner. Den dyreste overdragelsen var Oppslåttveien 5 A, som gikk for 4, 4 millioner. Ellers var det en rekke boliger som gikk for summer mellom 2,5 og 3,5 millioner kroner. Det nest dyreste salget i Sortland i mars, var på 3,78 millioner kroner, i form av en bolig i Øvermarka.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Sortland i mars (+)


Omsetningen i Bø var et godt unna både Sortland og Hadsel. Det ble solgt boliger for 6,4 millioner kroner i mars, der den dyreste var en bolig i Bøveien til 1,2 millioner kroner.


Se alle eiendomsoverdragelsene for Bø i mars (+)


Når det gjelder Øksnes ble det solgt for 22,3 millioner kroner i årets tredje måned. Den dyreste var en næringseiendom, Storgata 13, som gikk for 7, 6 millioner kroner. Det var også den dyreste overdragelsen i Vesterålen i mars.


Se alle eiendomsoverdragelsene for Øksnes i mars (+)


I Andøy ble det omsatt boliger for 12,6 millioner kroner. Den høyeste salgssummen var det en bolig i Daniel Olaisens vei som hadde, med 3,6 millioner kroner.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Andøy i mars (+)