Øksnes oktober

Eiendomsoverdragelser i Øksnes i oktober.
Eiendom

Tiurveien 12 (Gnr 65, bnr 143) er solgt for kr 1.910.000 fra Lars Erik Løvbugt til Kristine Heide.