Øksnes november

Eiendomsoverdragelser i Øksnes i november.
Eiendom

Smibakkveien 16 (Gnr 76, bnr 101) er solgt for kr 1.500.000 fra Jorunn H Ellingsen til Jeanette Larsen og Kamilla Larsen Meland. Salget omfatter også Gnr 76, bnr 198.