Vurderer strengere regler

2.200 kilometer vei i Norge har større spordybde enn Vegdirektoratet anbefaler. Nå vurderes nye og strengere regler.
Motor

2.200 kilometer riks- og fylkesvei har spordybde på mer enn 25 millimeter, som er grensen Vegdirektoratet anbefaler for når det bør settes inn tiltak. På riksveinettet er det 12 kilometer vei hvor spordybden er mer enn 40 millimeter, skriver Aftenposten.Dype spor i veien var en hovedårsak til ulykken ved Alta i januar i fjor, der tre personer omkom, har Statens havarikommisjon slått fast.I rapporten etter ulykken utenfor Alta anbefaler Havarikommisjonen å erstatte dagens veiledende grenseverdier med klare krav. Det kan i så fall bety at veier blir stengt om de ikke oppfyller et minstekrav.I november kommer Vegdirektoratet med sin vurdering av hvorvidt dagens anbefalinger skal erstattes av krav i henhold til Havarikommisjonens forslag.- Jeg registrerer at Havarikommisjonen har gått grundig til verks, og vi tar selvfølgelig tilrådningen seriøst, sier Lars Erik Hauer, direktør for vei og transport i Vegdirektoratet. (©NTB)

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Motor