Øksnes desember

Eiendomsoverdragelser i Øksnes i desember.
Eiendomsoverdragelser

Iversens vei 1 (Gnr 62, bnr 92) er solgt for kr 1.915.000 fra Bente Johnsen og John Hugo Johnsen til David Johansen.