Sortland desember

Eiendomsoverdragelser i Sortland i desember.
Eiendomsoverdragelser

Gnr 27, bnr 11 er solgt for kr 100.000 fra Harry Jensen til Ronny Jens Hansen.