Øksnes kommune

Omsetning av eiendommer i Øksnes kommune i september.
Eiendomsoverdragelser

Gnr 70, bnr 47 er solgt for kr 2.850.000 fra Ingo Ralf Hammerich til Vestervigen Eiendom as (30.08.2012)

Tverrbakken 8 B (Gnr 65, bnr 877, seksjon 2) er solgt for kr 925.000 fra Leidulf Søyland til Robert Brun (05.09.2012)

Stavli 1 (Gnr 61, bnr 6) er overdradd for kr 4.000 fra Eriksen Edv Eftf Finn Knudsen til Jorunn Tove Johansen (06.09.2012)

Andel av Gnr 48, bnr 3 er solgt for kr 4.000 fra Solvor Vornes til Inger Johanne Vornes Olsen (07.09.2012)

Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 5

Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 6

Gnr 41, bnr 27 er overdradd for kr 150.000 fra Jan Anders Martin Nilsen til Vilmar Arne Nilsen (13.09.2012)

Andel av Gnr 41, bnr 7 er overdradd fra Åsta Strandenes,Anna Kristine Riber,Gunhild Charlotte Kjensmo,Brun Olav,Billy Gunnar Johnsen,Jim Ole Johnsen,Anita Hennie Johnsen, Sven Eric Madsen og Per Gunnar Koppen til Rune Hoholm og Rachel Janne Vangen Hoholm (18.09.2012)

Overdragelsen omfatter også Gnr 41, bnr 14

Overdragelsen omfatter også Gnr 41, bnr 15

Andel av Gnr 16, bnr 5 er solgt for kr 1.000 fra Frithjof Keir Johan Lynghaug til Frode Johan Lynghaug (18.09.2012)

Andel av Gnr 50, bnr 1, fnr 6 er solgt for kr 300.000 fra Laila Hennie Pedersen til Sølvi Beate Olsen (21.09.2012)

Salget omfatter også Gnr 50, bnr 1, fnr 11

Gnr 54, bnr 12 er solgt for kr 190.000 fra Karl Reidar Hansen til Bjørn Terje Ekran (24.09.2012)

Lundveien 5 (Gnr 65, bnr 153) er solgt for kr 300.000 fra Havna Eiendom as til Kristine Mikkelsen (24.09.2012)

Skansen 3 (Gnr 64, bnr 114) er solgt for kr 1.400.000 fra Jan Harald Eriksen til Petter Nilsen Stenersen (25.09.2012)

Andel av Gnr 65, bnr 966 er overdradd til Lassetangen as (25.09.2012)

Kilde: Statens kartverk

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Eiendomsoverdragelser