Slik blir Hålogalandsveien

Se ny animasjonsvideo av veiprosjektet.
New Articles

Statens vegvesen er i gang med å planlegge det hittil største vegprosjektet i regionen: Hålogalandsvegen.

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 83/rv. 85 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Statens vegvesen fikk torsdag i forrige uke klarsignal fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til at de kan sende forslaget til reguleringsplan for veien ut på høring.


Hålogalandsvegen:

Tror på byggestart tidligst i 2019

Ting vil ta tid med Hålogalandsvegen, tror regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.


I forbindelse med planforslaget har Statens vegvesen laget en animasjonsfilm som presenterer planforslaget som nå er lagt ut til høring.

Se video under:

Alle som ønsker å komme med innspill til høringsforslaget må gjøre dette innen 10. februar 2017.

– Dette er en av Norges aller største reguleringsplaner og planarbeidet har gått meget raskt. Med å bruke statlig plan har vi kunnet jobbe veldig effektivt og vi har mer enn halvert planleggingstiden, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding tirsdag.