- Taler Arbeiderpartiet med to tunger?

New Articles

Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, sier at næringslivet i Vesterålen «kan føle seg trygge på at hele legitimiteten til oljenæringa i dette området står og faller på at vi oppnår ringvirkninger lokalt – og ikke bare på Helgeland». Området han sikter til er Nordland VI utenfor Lofoten.

Uttalelsen til Skjæran står i motstrid til det Arbeiderpartiet leder, Jonas Gahr Støre, sa da han la frem forslaget om konsekvensutredning av det aktuelle leteområdet. Støre sa i sin begrunnelse at Nordland VI ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass og hvor infrastruktur er på plass.  Han sa med andre ord at mulige olje- og gassressursene som ligger utenfor Lofoten og Vesterålen, ikke skal skape utbyggingsløsninger og nye arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen.

LoVe Petro har i mange år stått sammen med regionens politikere for å sikre at eventuell petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal skape lokale ringvirkninger. Statoil, som står for 80 prosent av aktiviteten i nord, beskrev i sin industriskisse for Nordland VI, VII og Troms II store lokale investeringer i infrastruktur, nye arbeidsplasser og inntekter til kommunene i form av eiendomsskatt.

Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har så langt gitt klare forsikringer om at de vil stille krav til oljeselskapene om lokale ringvirkninger, men uttalelsen fra AP-leder Jonas Gahr Støre gjør oss urolige. Slik han har formulert seg fremstår Lofoten og Vesterålen som den store taperen.

En begrenset konsekvensutredning av Nordland VI, uten krav til investeringer i Lofoten og Vesterålen, kan sette en effektiv stopper for en den helhetlige utbyggingsløsningen Statoil har skissert. Et funn i det aktuelle området vil dermed om vi tolker Gar Støre rett kun bidra til å forsterke eksisterende infrastruktur, og i verste fall torpederer muligheten for fremtidige ringvirkninger i Lofoten og Vesterålen.

Skal vi tro Skjæran og Nordland Arbeiderparti på at partiet kommer til å kreve investeringer og nye arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen ved ei eventuell åpning, bør han snarest få Arbeiderpartiets leder til å rette opp inntrykket han har skapt av det motsatte. 


Ørjan Robertsen

Lofoten og Vesterålen Petro