Turistene strømmer til

Antallet hotellovernattinger i Vesterålen ligger an til å stige med 26 prosent fra 2015 til 2016.

  Foto: Marius Birkeland

New Articles

Det viser ferske tall fra Reiseliv i Nord.

Ved utgangen av november hadde hotellbedriftene i Vesterålen bokført 87.333 hotellovernattinger, 18.024 døgn mer enn på samme tid i fjor. Kurs- og konferanse dominerer overnattingsstatistikken på hotellene i Vesterålen. Nær to av tre overnattingsdøgn kommer fra dette segmentet (65,1 prosent). Losjiinntektene gikk opp med nær ni millioner kroner de 11 første månedene i fjor sammenlignet med samme periode i 2015 og kapasitetsutnyttelsen steg med 5,8 prosentenheter til 49,4 prosent.

Øker

Samlet hadde hotell og andre overnattingsformer (campinghytter og hytter) økt med 18,4 prosent til 129.667 døgn. Sesongcamping utgjør 50 prosent av tallene, mens hotell utgjør 26 prosent av totaltrafikken i Vesterålen.

Loften er imidlertid helt klart storebror i vår region. De 11 første månedene i år ble det registrert drøyt 435.000 overnattingsdøgn på hotell, hytter og campinghytter.

Flott vekst

Mens regiontallene bare er oppdatert per november, foreligger det tall for hele landsdelen. Det er særdeles hyggelig lesing. Antallet hotellovernattinger gikk i fjor opp med fire prosent. Økningen er på nær en million overnattingsdøgn i forhold til 2015. Troms økte mest, opp 13 prosent. Nordland steg med syv prosent. Når det gjelder overnattingsdøgn fra utlandet, steg Troms med fantastiske 35 prosent, mens Nordland «bare» ble nummer to med en vekst på 14 prosent til 223.254 hotellovernattinger fra utlendinger. I kurs- og konferansesegmentet øker Nordland mest. Veksten er på 34 prosent.

Gode priser

Statistikken viser for øvrig at prisene stiger. I 2016 fikk hotellene i Nordland 883 kroner i gjennomsnittspris, 13 kroner mer enn året før. Det er en vekst på en prosent, men desembertallene var veldig positive for hotelleierne. Prisene for hotellovernatting i Nordland steg med åtte prosent til 856 kroner. Belggsprosenten gikk opp med 1,4 prosent i Nordland til 52,5 prosent. Losjiintekktene steg med seks prosent i Nordland til 671 millioner kroner.

-Statistikken dokumenterer at 2016 er det beste året noen sinne for overnattingsbedriftene i nord, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark. –Det er ved årets avslutning spesielt hyggelig å konstatere at så vel ferie- og fritidstrafikken som utenlandstrafikken har en solid økning i hele landsdelen i desember. Det er imidlertid bekymringsfullt at utviklingene av forretningstrafikken til nord fortatt viser en fallende tendens, avslutter Baik.