Pålegges å gi opplysninger:

Hentet data fra Sortland Havn

Konkurransetilsynet undersøker om Nor Lines og Eimskip skal få lov til å slå seg sammen.
New Articles

Sortland Havn er blant dem som må gi opplysninger til tilsynet.