Solsvik tror på havneoppstart i 2018

– Dette var helt nødvendig

– Dette var helt nødvendig for Andøy, sier ordfører Jonni Solsvik, som tror arbeidet med havna på Andenes starter i 2018.

NØDVENDIG – Det var helt nødvendig for Andøy at regjeringen fremskynder havneprosjektet, sier ordfører Jonni Solsvik.  Foto: Alf Ragnar Olsen

New Articles

Solsvik sier at et annet resultat hadde vært uforståelig i lys av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

– Et annet resultat ville skapt en uholdbar situasjon for Andøysamfunnet. Nå får næringslivet som skal satse på sjømat og reiseliv et signal om at dette blir gjennomført, sier Solsvik.

– Oppstart i 2018

Han regner med at planarbeidet vil starte allerede nå.

– Kystverket har knapt med tid dersom dette skal gjennomføres mellom 2018 og 2023. Derfor må detaljplanleggingen komme i gang nå, sier Solsvik.

I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen å sette av 470 millioner kroner til Andenes havn. 235 millioner er satt av i perioden 2018 til 2023, mens resten skal komme i perioden 2024 til 2029.

Statsbudsjettet

Solsvik tror ikke det har stor betydning for prosjektet.

– Jeg regner med at regjeringen vil følge dette opp i statsbudsjettet for 2018 og at de første bevilgningene kommer da. Jeg registrerer at prosjektet er forsert til første del av planperioden og at bevilgningen er fordelt over to perioder. Det er ikke uvanlig for så store prosjekter. Men jeg tror ikke prosjektet stopper opp, når det først kommer i gang, sier Solsvik.