– Derfor er «slippen» viktig

Utbetalingsmeldingen fra Nav, «slippen», til alderspensjonister er viktig informasjon. Da meldingen ble digitalisert i desember, reagerte pensjonistene. Til nå har 30 000 personer signert oppropet om å få «slippen» tilbake i postkassen til de som ønsker det. Flertallet på Stortinget, H, FrP og V, ville ikke imøtekomme pensjonistenes krav i revidert nasjonalbudsjett.

Ingvald Sørensen, fylkesstyreleder i Pensjonistforbundet Nordland.  Foto: Pensjonistforbundet.no

New Articles

Hva krever vi i Pensjonistforbundet?

Pensjonistforbundet mener at det må være valgfritt om du vil ha utbetalingsmeldingen på papir tilsendt hjem i postkassen, eller at du logger deg inn på Nav.no. Vårt krav er at utbetalingsmeldinger fra Nav som hovedregel skal skje digitalt, men at de som ønsker meldingen på papir i posten skal kunne få det hver måned. Forsker Petter Brandtzæg i Sintef har anslått at 400 000 nordmenn ikke bruker internett og at 810 000 nordmenn er dårlige nettbrukere.

Kan de som ikke kan bruke data bare ringe Nav kontaktsenter?

Fordi at utbetalingsmeldingen er en «lønnsslipp» for pensjonister og uføretrygdede, er det mye informasjon på den. Mange opplever det vanskelig å bare få tallene lest opp over telefon. Med alderen er det flere som får nedsatt hørsel. Da blir informasjon som kun oppleses på telefon, vanskelig å oppfatte. Til tider har ventetiden hos Nav kontaktsenter vært på flere timer. Våre tillitsvalgte i Pensjonistforbundet Nordland er ofte blitt kontaktet av fortvilte eldre som ikke får hjelp fra Nav.

Hvem har signert oppropet om å få «slippen» tilbake?

Oppropet er signert av mer enn 30 000 personer. Det er pensjonister, pårørende, unge og gamle, naboer og vanlige folk som har signert oppropet. Mange ringer og forteller at de har signert fordi de har en nabo som ikke har familie som kan hjelpe dem med å logge inn på Nav for å se «slippen». Dette er en sak som engasjerer. Vi har samlet signaturer på postkort, digitalt og vi har hatt underskriftslister. I tillegg har vi fått tilsendt brev og postkort fra både Norge og utlandet.

Hvilke partier støtter aksjonen?

Arbeiderpartiet, SV, Sp, MdG og KrF har støttet saken så langt. Venstre stemte i Stortinget sammen med H og FrP for at det skal utredes om konsekvensen av å få «slippen» på papir.  FrPs stortingsrepresentanter Bård Hoksrud og Erlend Wiborg har gått ut og støttet at utbetalingsmeldingene fra Nav skal komme på papir til de som ønsker det, men de valgte å ikke støtte saken i Stortinget.

Hva har vi Pensjonistforbundet Nordland gjort?

Pensjonistforbundet har trykket opp postkort med «Jeg vil se slippen min» som vi har distribuert til lokale pensjonistforeninger over hele landet. Vi har sendt brev og har hatt møter med Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har skrevet kronikker og leserbrev og arrangert debattmøter. Vi har deltatt i radiodebatter og intervjuer. Vi har besvart tusenvis av telefoner og henvendelser på Facebook.

Pensjonistforbundet Nordland har gjennom lokalforeningene våre, oppmuntret våre medlemmer til å støtte aksjonen, og at de signerer oppropet. Vi har også oppmuntret medlemmene til å bruke lokalavisene til å fremme vårt syn. På vegne av pensjonistene i Nordland ber jeg myndighetene besinne seg og la pensjonister som ønsker det få utbetalingsmelding på papir.

Er det ikke bedre å bruke pengene på minstepensjonistene?

Pensjonistforbundet mener utbetalingsmeldinger på papir til de som trenger det, handler om en rettighet. Nivået på minstepensjonen skal ikke være en del av en «hestehandel» i Stortinget.

Hva lovet statsråd Anniken Hauglie?

Arbeids- og sosialministeren, som har ansvaret for Nav, uttalte til VG i fjor høst da det ble kjent at utbetalingsmeldingen forsvant fra postkassen, at alle pensjonister som ønsket det, fortsatt skulle kunne få «slippen» på papir. Men så snudde hun og henviste pensjonistene til å ringe Nav kontaktsenter. I spesielle tilfeller kan pensjonister få slippen på papir, for en enkelt måned. Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet har uttalt at de pensjonister og uføretrygde som ikke kan logge seg inn på nav.no for å se slippen sin, kan be familie eller en nabo om hjelp. Det mener vi er å umyndiggjøre voksne mennesker.

Vi gir oss ikke, vi vil se slippen!