Rekordbeslag av ulovlig fisk i Nord-Norge

På bare tre måneder har tollerne i Nord-Norge beslaglagt 2.859 kilo fiskefilet. Det er allerede mer enn det samlede beslaget i hele 2016, som var 2.264 kilo.
New Articles

Turister i Norge som fisker til eget bruk, har kun lov til å ta med 15 kilo fisk ut av landet. Gjennomsnittet blant de 30 beslagene som er gjort fram til nå, er på rundt 95 kilo, over fem ganger mer enn det tillatte, melder NRK.

Fryseelementer

De fleste beslag har vært gjort på litauere, polakker og tyskere.

– Fisken er forsøkt tatt ut av landet i store varebiler, eller biler med hengere som er innredet med en eller annen form for fryseelementer, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.

Det største enkeltbeslaget ble gjort på Kivilompolo tollstasjon i Finnmark, der vekta viste 285 kilo.

Vil la bedriftene føre kontroll

Styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord mener at en av årsakene til at fiskebeslagene øker er utleie av båter og fiskeutstyr til turister.

– La dem som driver fisketuristbedriftene få samme kontrollregimet som vi fiskere har gjennom innrapportering til myndighetene. Det blir et skritt i riktig retning, mener han.