Takarbeidet på Sortland rådhus kan vare helt frem til jul

Arbeidet startet mandag i forrige uke, melder kommunen.

USIKKERT OMFANG: Arbeidet med taket på Sortland rådhus I kan komme til å vare helt til desember.  Foto: Sortland kommune

New Articles

Sortland Entreprenør AS har fått oppdraget med å fullføre renovering av taket på nordfløyen av rådhus I på Sortland.

Startet 28. august

Arbeidet startet mandag i forrige uke og kan vare helt frem til jul, melder Sortland kommune på sine nettsider.

Ifølge kommunen blir arbeidet høyt prioritert, og fire-seks personer starter med å bygge stillas, før fire eller flere personer skal begynne med takarbeidene.

Usikkert omfang

Takarbeidet er væravhengig, og værforhold kan dermed forstyrre fremdriften.

Arbeidet er delvis utført av annen entreprenør.

– Det er usikkerhet om omfanget på eventuelle reparasjoner. Også dette kan forlenge byggetid, melder kommunen.

Inngang til Servicetorget som før

Det blir satt opp stillas både på nord-, øst- og vestsida. For å sikre adkomsten, settes det tak over personalinngangen mot øst, som tidligere.

Området blir inngjerdet for å sikre trafikken rundt rådhuset. Adkomsten til Servicetorget blir ifølge kommunen som før.