Knapt flertall i kommuestyret:

Innfører eiendomsskatt på to promille

Høyre, Frp og Sp og to uavhengige representanter ville bruke Havbruksfondet til å unngå innføring av eiendomsskatt. Forslaget falt med 10 mot 11 stemmer. Kommunestyret innfører dermed eiendomsskatt på to promille.

Posisjonen vant gjennom med sitt forslag, om eiendomsskatt på 0,2 promille fram til 2021. Ordfører Karianne Bråthen og rådmann Elise Gustavsen.   Foto: Tone M. Sørensen

New Articles

Det ble som ventet en lang debatt da eiendomsskatt var oppe i kommunestyret i Øksnes mandag.

Johnny Rindø Johansen (H) var blant dem som argumenterte sterkest imot eiendomsskatt, og mente saken ikke var godt nok utredet, da særlig ikke konsekvenser for næringslivet.


Debatt i Øksnes:

Se skattedebatten i Øksnes i opptak

VOL har overført den store debatten om eiendomsskatt i Øksnes. Du kan se debatten i opptak her.

 

– Vi vet at der er mange som drifter marginalt. Og mister vi arbeidsplasser kan det føre til at innføringen av eiendomsskatten ikke gir noen innsparing for kommunen, sier han.

Slår positivt ut

Også Senterpartiet har stått steilt imot eiendomsskatten for bedrifter, verker og næringseiendommer i Øksnes. Mens SV på sin side, med Ellen B. Pedersen, peker på at man må se på tjenestetilbudet til innbyggerne, og for å holde et godt nivå på dette i kommunen, så trenges pengene.


Øksnes kommune scorer lavt på nordlandsindeksen:

– Uten eiendomsskatt, ville vi vært Robek-kommune

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes er ikke overrasket over at kommunen er en av to i Vesterålen som blir klassifisert som kommune med «svak økonomi» i nordlandsindeksen.

 

Rådmann Elise Gustavsen orienterte fra talerstolen om at Havbruksfondet slår positivt ut for kommunen. 663 milllioner kroner fra Havbruksfondet går tilbake til kommunene.

– Mye har vært uavklart om Havbruksfondet, men på fredag fikk vi vite at Øksnes vil få 6 millioner kroner i 2018. Men fortsatt er det usikkerhet rundt hva denne utbetalingen blir på i 2019. Det vi vet er at det er sagt om dette at det skal være ei regelmessig utbetaling. I første omgang er det ihvertfall veldig positivt at vi får disse midlene i 2018, sier Gustavsen.


Ampert om eiendomsskatt

Det ble høy temperatur i tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes da spørsmålet om eiendomsskatt igjen ble diskutert.

 

I diskusjonen ble snøen som falt i fjor tatt opp, både nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg og riving av aulaen var nevnt, i tillegg til hestehandel, tro og tvil.

– Ikke med lett hjerte

Karianne Bråthen var glad for at man valgte å lande på å ta opp saken på nytt, noe som kan bidra til ro.

– Jeg er glad vi tar opp saken på nytt med bakgrunn i at Havbruksfondet har vært så usikkert. Hvorfor innfører vi denne skatten? Det er ikke noe vi gjør med  lett hjerte. Eller for å tyne penger ut av det private næringslivet. Havbruksfondet skal være med på å gjøre at vi ikke øker eiendomsskattesakten. Og vi skal bruke den til å øke næringsfondet slik at vi kan yte mer tilbake til næringslivet, sier Bråthen.

Johnny Rindø Johansen (H) argumenterte mot eiendomsskatt.  Foto: Tone M. Sørensen

 

– Og vi har en helsesektor som skriker etter bemanning. Her er er sterkt press, og vi har ikke midler tilgjengelig, Med eiendomsskatt og havbruksfondet som slår ut positivt, er det kjempebra for vår kommune. Det gir kommunen noen muligheter vi ikke har hatt før. Jeg er glad for at vi slipper å øke satsen på skatten, med alle de investeringer vi skal ha fremover, sier hun.

Man stod igjen med to forslag, Høyre, Frp, Sp og to uavhengige representanter la fram forslag der man erstatter eiendomsskatten med bruk av midler fra Havbruksfondet.

KrF, SV, ØTL og AP la fram forslag om å holde satsen på eiendomsskatten nede på to promille fram til 2021, med bruk av midler fra hhavbruksfondet. Da vil eiendomsskatten på verker, bruk og næringseiendommer holdes på et jevnt nivå, i stedet for en økning med en prosent i året fram til 2021, slik det opprinnelige forslaget var.

 Forslaget fra posisjonen fikk 11 stemmer mot 10 stemmer, og dermed er eiendomsskatt på 0,2 prosent fram til 2021 vedtatt for Øksnes.