Full krangel om Jennestad-stiftelse i kommunestyret

Eierskapet til Jennestad brygge er blant saken med høyest temperatur i under fredagens kommunestyremøte. Høyre og Frp ville legge huset under en stiftelse, men dette var flere skeptiske til.

Fra Jennestad.  Foto: Idar Wangen

New Articles

Tidligere i år gjorde formannskapet i Sortland et vedtak om at Kunsterhuset i Sortland skulle legges ned.

Det skjedde etter at Høyre snudde, og gikk inn for salg - med klausul. Dermed vedtok flertallet i formannskapet salg. På møtet fredag kom partiet likevel med et nytt forslag: nemlig at det skal opprettes en kulturhistorisk stiftelse, som skal eie og drive både Kunstnerhuset og Jennestad handelssted. Pengene kommunen tidligere har bevilget, skal gis til denne stiftelsen, var partiets forslag.


Vil utrede eierskapet av Jennestad

Formannskapet viser tydelig usikkerhet rundt hva de mener om framtida for Jennestad handelssted. Det er stort behov for utbedringer. Under møtet torsdag gikk de inn for å utrede framtidig eierskap.

 

De siste årene har både Kunsterhuset og brygga på Jennestad stått til forfall. Det er stort rehabiliteringsbehov, som ikke har vært prioritert i kommunens eie. Vi bør ha noen tanker om hva vi skal verne om, og ikke. Vi er tradisjonelt sett ikke for at kommunen skal sitte og eie bygg de ikke har bruk for, men vi har landa på at det bør være en overordna plan for Jennestad og Kulturhuset, sa gruppeleder Silvia Ovik Marhaug til kommunestyret.

Bevare kommunalt

For Jennestad sin del, hadde formannskapet vedtatt at de ba rådmannen om å "utrede en konkret skisse for hvordan eierskapet til brygga på Jennestad handelssted kan videreføres gjennom en stiftelse. Inntil skissen foreligger, skal eiendommen bestå i Sortland kommunes eie." På det møtet stemte Høyre og Frp for å selge Jennestad brygge, men dette falt.

Posisjonen kom før møtet fredag, med et nytt forslag, hvor de i stedet "ber rådmannen utrede mulige ulike eierskapsalternativ til brygga på Jennestad handelssted. Utredningen skal minst utrede konkret mulighetene for de alternativene som ligger i saksframlegget til denne saken. Inntil dette foreligger skal Sortland kommune stå som eier."


 

På møtet klargjorde posisjonen hvorfor: alle løsninger bør vurderes, og dessuten foreligger det en kommunal avtale med Museum nord som aldri er sagt opp, med tre års oppsigelsestid. Man bør vurdere om og hvordan denne avtalen kan oppfylles, og dessuten vurdere konsekvensene av både salg og videre kommunalt eie, mente posisjonen.

Oddmund Enoksen i SV uttrykte skepsis til stiftelse.

Jeg tro det ligger betydelige fallgruver i stiftelsesløsninga. Det ser man ikke minst i rettssaken som akkurat har gått, at det kan være betydelig rom for konflikter, sa han, med henvisning til Tinden-rettssaken. Samtidig berømmet han Høyre og Frp for å ha snudd i synet på salg, som de inntok på formannskapsmøtet.

Posisjonens forslag ble vedtatt i møtet.

Vil bevilge nå

Varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) beklaget fra talerstolen at pengene bevilget til rehabilitering på Jennestad ikke var brukt.

Både han og de andre i posisjonen trakk fram behovet for å bevilge penger nå. De mente det haster, at pengene må gis nå for at noe av arbeidet kan gjøres før sommeren. Dette ble også gjort til en del av vedtaket.

Samtidig trakk både Ap og Rødt fram at det skal behandles en kulturminneplan til neste høst, og de mener arbeidet må sees i sammeneheng med det. Aps Mona Sandvold mente man burde vente med å konkludere om framtida til planen skal tas opp.


Endelig bekreftet: Magne Furuholmen kommer til egen åpning

I november ble det klart at Magne Furuholmen kommer med kunsten sin til Galleri Jennestad 23. juni i år. I går ble det endelig bekreftet at kunstneren deltar på åpningen selv også.

 

Dette reagerte Høyres Roar Wessel-Olsen på. Han stilte følgende spørsmål fra talerstolen:

– Hvorfor står sakene på sakslista nå, hvis vi uansett skal vente? Hvorfor har vi da behandla dette i formannskapet? Hvor lenge skal vi utsette å konkludere i denne saken, mens byggene forfaller?

Wessel-Olsen skrøt fra talerstolen av Kunstnerhusets venner, og tilla dem mye av æren for at Høyre hadde snudd, også i Jennestad-saken.

Må skille

Rødts Christoffer Ellingsen mente det var viktig å skille mellom Jennestad og Kunstnerhussaken.

Det er ikke tvil om at det har vært vegring for å ta avgjørelser. Det vanskelige i denne saken, er at vi blander to saker som har noen berøringspunkter, men er forskjellige, sier han.

Han var også skeptisk til stiftelse, og mente at det ikke sikrer at noe skjer med bygget. Derfor vil partiet utrede, sier han. Sps Nordlund mente det ikke ville bety noen fortgang, men tvert imot utsette saken og vedlikeholdet enda mer.

Skal vi få begynt på vedlikeholdet, må vi begynne nå, ikke starte arbeidet helt på nytt igjen med en stiftelse, sier han.

Frps Asbjørn Tingvoll oppsummerte saksgangens historie, og hvor viktig Museum nord anser saken. Han talte for å se hele handelsstedet under ett, og mener det er kunstig om brygga fortsetter å være skilt ut. Det beste hadde vært om eier av handelsstedet, også hadde kjøpt brygga, men det ønsker han ikke. Salg til noen andre er nok umulig, tror Tingvoll. Han landa derfor på at stiftelse er det beste alternativet nå.

Forslaget fra Høyre falt, ettersom kun Høyre og Frp stemte for dem.