Utsetter avgjørelsen om helsehusbygging

Vil gå en ny runde for å finne billigere leieavtaler

– For å fatte en beslutning om at vi skal bygge selv, må jeg være overbevist om at det er rett valg. Noe jeg ikke er på nåværende tidspunkt, sa leder Hanne Skare (Ap) da Hadsels helse- og omsorgsutvalg på nytt behandlet helsehussaken.

VIL VENTE TIL HØSTEN: Hanne Skare (Ap, til venstre) og hovedutvalget for helse- og omsorg i Hadsel avventer å bestemme seg om bygging av nytt helsehus. ARKIVFOTO  Foto: Knut Ivar Aarstein

New Articles

Det store spørsmålet er om kommunen i årene framover skal leie eller eie (bygge nytt) lokaler til legekontor og en rekke andre kommunale helsetjenester.