Sortland formannskap

Høyre nedstemt om åpenhet i stridssak

Sortland Høyre var eneste parti som stemte for åpen behandling i formannskapet i stridssaken om Kvitbrygga og Rødbrygga ved Kulturfabrikken.

Striden om Kvitbrygga og Rødbrygga ved Kulturfabrikken på Sortland herjer videre, samtidig som Sortland kommune nekter å vise kortene eller holde offentligheten orientert om sakens gang.  Foto: Marius Birkeland

New Articles

Tilhørere og lokalpressen på Sortland ble kastet på gangen da formannskapet som en av de siste sakene torsdag skulle behandle saken som gjelder kommunens forhold til grunneierne av Kvitbrygga og Rødbrygga ved Kulturfabrikken i blåbyen.

Klubbet av ordføreren

Dagen i formannskapet startet med at Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre var i tvil om at saken var godt nok offentliggjort for borgerne i kommunen til at den kunne behandles av politikerne. På slutten av dagen ville han ta ordet i åpent formannskap i for å belyse partiet holdning om åpenhet, men ble bestemt klubbet og nektet å ta ordet av ordfører Tove Mette Bjørkmo fra Arbeiderpartiet.

Avstemming i åpent møte

Etter at debatten om åpenhet var avsluttet i det lukkende formannskapsmøtet, gjorde formannskapet noe riktig: Selve avstemmingen om lukking av møtet ble gjort i åpent møte og med tilhørere til stede.

Høyre stemte mot

Da ordfører Tove Mette Bjørkmo ba de som var enig i rådmannens innstilling om lukking av møtet, var det tre representanter som var helt uenige i det, selv etter en grundig debatt i det lukkede møtet.

Roar Wessel Olsen, Beate Bø Nilsen og Silva Ovik Marhaug stemte mot lukking av møtet, mens de resterende stemte motsatt.


Formannskapet i Sortland:

Høyre kritisk til lukking og manglende informasjon til offentligheten

Rådmannen i Sortland har foreslått at formannskapet skal hemmeligholde en sak under dagens formannskap, der Kvitbrygga og Rødbrygga på Sortland skal diskuteres av politikerne. Saken kommer ikke fram i sakslista som folk følger med på. Det foreligger heller ikke offentlige saksdokumenter. Rådmannens holdning skal politikerne i formannskapet ta stiling til senere i møtet.

 

Den konkrete debatten og årsakene til at flertallet i formannskapsmøtet besluttet å hemmeligholde behandlingen i formannskapet, etter unntakene i Kommuneloven og Offentlighetsloven, forblir inntil videre hemmelig. Og slik vil det være inntil kommunen eventuelt skulle bestemme seg for å offentliggjøre referatet fra behandlingen, eller oppheve hemmeligholdet som alle deltakere i møtet i praksis er pålagt som politikere i kommunen.


Gjorde arbeider på firmaets arealer – krever million-refusjon:

Strid mellom kommunen og eieren av Skibsgården

Sortland kommune krever en refusjon på nærmere 1,2 millioner kroner fra Skibsgårdens eier Georg A Ellingsen AS etter å ha utført arbeider ved kjøpesenteret. – Firmaet har aldri påtatt seg ansvar for å betale noe av kostnadene, svarer firmaets advokat. De nekter derfor å betale kommunen for arbeidet.

 

Siden det per i dag ikke foreligger noen offentlige dokumenter i saken beregnet på dette formansskapsmøtet spesielt, som rådmann Randi Gregersen i Sortland kommune har unntatt fra offentlighet, skal vi være forsiktige i å spekulere i hva som ligger bak hemmeligholdet og beslutningen om å lukke møtet i formannskapet.


Krangler om arealer ved Kvitbrygga og Rødbrygga:

Truer med søksmål om kommunen ikke snur

– At kommunen først tar i bruk arealene, for så å påstå at man ikke er forpliktet til å betale for de samme arealer, er det faktisk vanskelig å finne passende ord for å karakterisere, skriver advokat Oddmund Enoksen på vegne av GAE AS.

 

Det er ikke første gang at formannskapet i Sortland lukker møter knyttet til striden om Kvitbrygga og Rødbrygga. Også den 22. mars i år var det lukket møte, men den gangen forelå det offentlige dokumenter som ga innsyn i saken. En relativt spenstig debatt avstedkom da. Det tillot ikke ordføreren denne gangen.


Uenigheten mellom Sortland kommune og Georg A. Ellingsen AS:

– Er det uproblematisk at kommunen gjør inngripen og investeringer på eiendommer man selv ikke eier?

Sortland kommune mener de har sitt på det tørre i striden med Georg A. Ellingsen AS om arealene rundt Kvitbrygga. Høyres Roar Wessel Olsen ber nå ordfører redegjøre for saken i torsdagens kommunestyremøte.

 

VOL skrev i vår at det hele handler om en strid med grunneier Georg Ellingsen AS og bygningene Rødbrygga og Kvitbrygga på selskapets eiendom ved Kulturfabrikken. I fjor varslet selskapet mulig søksmål fordi kommunen hadde tatt i bruk deler av tomta.


Bestiller sak fra rådmannen

Lukka møtet under Kvitbrygge-orientering

Formannskapet i Sortland diskuterte saken om Rød- og Kvitbrygga bak lukkede dører. Det resulterte i en bestilling fra rådmannen om en sak om veien videre.

 

Det vil være naturlig å tro at Sortland kommune sett i perspektiv ser seg mest tjent med hemmelighold i tilfelle det blir en rettstvist med grunneieren ved Kulturfabrikken. Dersom det til slutt skulle bli en rettsak mellom grunneieren og kommunen, vil alle dokumenter og forhold knyttet til striden komme på bordet.


Uenige om det foreligger avtale om salg

Sortland kommune og Georg A. Ellingsen AS er uenige om det foreligger en avtale om kjøp og salg av eiendommen rundt Kvitbrygga og Rødbrygga.

 

Etter det VOL har grunn til å tro, er det lite sannsynlig at Sortland kommune er særlig lysten på en opprivende rettssak i en strid med næringsaktører i regionsenteret.