Reiselivssjefen beklager uklarhet i pressemelding:

– Ikke vår intensjon å bli en del av flyplass-debatten

– Vår pressemelding gikk ut på å fremme vårt operative samarbeid, det har ikke vært en intensjon å bli en del av flyplass-struktur debatten.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen er bekymret over de foreslåtte hurtigbåtkuttene, og mener de vil ramme bedrifter i Øksnes Vestbygd hardt. Hun ber fylket om å snu og ta hensyn til satsingene som gjøres.   Foto: Knut Ivar Aarstein

New Articles

Reiselivssjef Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen kommer i pressemeldingen med en presisering knyttet til samarbeidet mellom destinasjonsselskapene i Narvik, Harstad, Lofoten og Vesterålen.


Stokmarknes Lufthavn Skagen:

Aasvik vil diskutere Skagen med Helse Nord

Når regionrådsleder Siv Dagny Aasvik møter direktør Kristian Iversen Fanghol i Helse Nord fredag, vil hun ta opp spørsmålet om basen for ambulansehelikoptrene. Det skriver Bladet Vesterålen.

 

– Vi registrerer at det har vært noen misforståelser rundt vår pressemelding og vi beklager dersom vi har vært utydelig. Bakgrunnen for dette samarbeidet, er et ønske om å skape større trafikk inn til våre regioner og selge inn våre medlemsbedrifter i konkurranse med resten av Nord-Norge og landet forøvrig. Dette kan vi selvsagt gjøre hver for oss, men skal vi påvirke de store internasjonale aktørene til å sende fly og gjester til vår region må destinasjonene i regionen jobbe sammen, skriver reiselivssjef Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen.


Jonni Solsvik om lokaliseringsdebatten når det gjelder baseplassering av luftambulanse:

– Lokaliseringsdebatten må først og fremst være et spørsmål om hva som tjener pasientene best

Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, mener at man ikke må glemme det menneskelige aspektet i debatten om plasseringen av basen til luftambulansen.

 

– Vi ser at vi ofte taper denne konkurransen. Sist da et internasjonalt flyselskap ønsket å starte en direkterute til Evenes eller Tromsø. De valgte Tromsø. Vår pressemelding gikk ut på å fremme vårt operative samarbeid, det har ikke vært en intensjon å bli en del av flyplass-struktur debatten.

– Overskriften som først kom i Bladet Vesterålen signaliserte at vi favoriserte Evenes foran egne flyplasser. Det må på ingen måte tolkes som at vi ikke jobber med trafikk til våre lokale flyplasser samtidig som vi jobber med prosesser sammen med våre nabo destinasjoner. Samtidig er prosjektet først og fremst et prosjekt som skal skape trafikk til våre medlemsbedrifter, sier reiselivssjefen.


Senterpartiet:

Flytt helikoptrene til Skagen

Samtlige lokallag av Senterpartiet i Vesterålen ønsker at ambulansehelikoptrene på Evenes bør stasjoneres på Stokmarknes Lufthavn Skagen.

 

– Ideen til arbeidet ble lansert for en tid tilbake i vårt samarbeidsfora, og er nå løftet opp som konkret prosjekt. Vi jobber sammen med våre naboregioner med en god og tydelig prosjektbeskrivelse, der våre medlemsbedrifter vil ha sentrale roller. Aktører som er usikker på denne prosessen er hjertelig velkommen til å ta kontakt med Visit Vesterålen, sier hun i pressemeldingen.