Hele Bellonas ledergruppe går av

Hele ledelsen i miljøstiftelsen Bellona går av etter uenigheter med grunnlegger Frederic Hauge.
New Articles

Bakgrunnen er at Hauge ønsker å endre strategien og styringsmodellen for Bellona. Det har ikke falt i god jord i miljøorganisasjonens ledergruppe.

– Jeg og resten av ledelsesgruppen føler at betingelsene blir såpass mye endret at vi ikke føler det er riktig å fortsette, sier tidligere daglig leder Nils Bøhmer i Bellona til NTB.

– Ikke en enkeltsak

Ledelsen er uenige med Hauge om hvordan Bellona bør utvikles videre og om hvordan stiftelsen bør styres. Bøhmer ønsker ikke å gå nærmere inn på hva uenighetene dreier seg om.

– Det er ikke en enkeltsak, men mange ting oppå hverandre som gjør at vi ikke føler det blir riktig å fortsette.

Ledelsesgruppen består i dag av fire personer som alle fratrer mandag. Bøhmer har vært en del av Bellona i 25 år.

– Dette er en veldig trist dag. Jeg mener at Bellona har vært en robust organisasjon det siste året, sier han.

Ny ledelse senere i uken

Grunnlegger Frederic Hauge ønsker heller ikke å gå dypere inn i hva han og ledelsen ikke kommer overens om.

– Fra min side har det vært et ønske om å evaluere strategi- og styringsmodellen for å se hvordan den har blitt gjennomført i praksis. Uenighetene dreier seg om implementering og gjennomføring. Her har vi forskjellig syn.

– Verden er i rask endring og vi står stadig overfor nye utfordringer. Som stifter har jeg et spesielt ansvar for Bellona, og det ansvaret fant jeg grunn til å ivareta.

– Ikke dramatisk

Hauge roser samtidig ledergruppen for å ha bygd en god plattform som kan bygges videre på.

Han mener at det ikke er dramatisk å sette sammen en ny ledergruppe i en organisasjon, men forstår at det er vondt for dem det gjelder.

– Vi er ikke uvenner, men enige om å være uenige.

Bellonas nye ledelse skal presenteres for organisasjonen i løpet av uken.

– Det er en ensom jobb noen ganger å måtte lede. Men jeg har ikke noe bedre å gjøre, så da fortsette jeg, sier Hauge.

Miljøorganisasjonen ble grunnlagt i 1986 og består av 45 medarbeidere.