Slutt på lave vann- og avløpsgebyrer i Hadsel

Vil øke vannprisen i Hadsel med 25 prosent

I forslaget til budsjett vil kommunedirektøren øke prisen på vann og avløp med 25 prosent i 2020. Det betyr en samlet gebyrøkning per husstand på 1.649 kroner per år, med ytterligere 10 prosent økning i 2021.

Øker prisen: - Hadsel har lenge ligget lavt, for lavt vil jeg si, når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, sier økonomisjef Tommy Løveng Hansen. 

New Articles

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune sier til VA/Vol at det foruten den høye økningen av vann- og avløpsgebyrene ikke er lagt opp til noen større økning utover det normale som følge av lønnsøkningen. Han legger til at det på vann- og avløp har vært en langt lavere gebyrsats i Hadsel enn hva som har vært gjennomsnittet på landsbasis, samtidig som det har vært og vil være oppgraderinger av vannverkene i kommunen.