Máret fra Lødingen vant prestisjetung matpris

Ondag ble Máret Ravdna Buljo fra Lødingen tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris.

Prisvinner Maret Ravdna Buljo i midten. Til venstre: Direktør i stiftelsen Matmerk, Nina Sundqvist, mens Landbruks- og matminister Olaug Bollestad står til høyre.  Foto: Matmerk

New Articles

– Jeg er veldig stolt og beæret, sa Buljo til NRK Sapmi etter at hun hadde fått prisen.

Utdelingen fant sted under stiftelsen Matmerks fagdag. Buljo er den første med samisk bakgrunn, og den yngste hittil, som vinner prisen. Det var for øvrig Landbruks- og matminister Olaug Bollestad som delte ut prisen, som besto av et diplom og stipend på 30.000 kroner.

Juryens begrunnelse for tildelingen, er som følger:

«Matformidler og reineier Maret Ravdna Buljo er en svært viktig ambassadør og ildsjel for samisk matkultur. Hun har brukt mye tid og krefter på å samle, formidle og levendegjøre samisk matkultur»


Maret fra Lødingen kan vinne prestisjetung matpris

Årets fem kandidater til Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris er klare. Blant dem er Maret Ravdna Buljo fra Kåringen, i Lødingen.


Buljo jobber som reindriftsutøver og bor i Lødingen, og har jobbet med å formidle samisk mat og kultur i mange år. I forbindelse med nominasjonen, uttalte Buljo til Vol at det var en ære å bare bli nominert. Forventningene om å vinne var svært lave. Når hun nå likevel vant prisen, er hun klar på at den vil åpne nye dører.

– Denne prisen åpner flere og nye veier for meg, nå kan jeg spre kunnskap om samisk mat til et større publikum, sier hun til NRK.

Fem personer var nominert til prisen. Vinneren ble stemt frem med utgangspunkt i folkestemmer som hadde femti prosent innflytelse. De resterende femti prosentene av innflytelsen, ble stemt fram av en jury.

Det var 26. gang at Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris ble delt ut. Den ble opprettet som en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på hennes 70 årsdag. Prisen er et stipend på 30.000 kroner.