Robek-lista neste for Bø kommune?

New Articles

Det er et aldeles betimelig spørsmål å stille, etter å ha sett på rådmannens innstilling til Bø-budsjettet for 2020.

790 000 000 kroner i langsiktig gjeld. SJUHUNDREOGNITTIMILLIONER !
33 000 000 kroner i kortsiktig gjeld. TRETTITREMILLIONER !
Det er det samme som ca 316 000 kroner i gjeld for hver innbygger i vår lille kommune.

Dette er ståa, foran budsjettbehandlinga som kommunestyret i Bø skal ha den 12.12.19.

Med dette som bakteppe foreslår rådmannen at Bø kommune neste år skal ta opp ytterligere 32 000 000 kr – trettitomillioner – i lån, for å få drift og investeringer til å gå opp. Da vil gjelda til Bø kommune stige til 855 000 000 kr. Eller ytterligere ca. 12 500 kr pr innbygger.

Samtidig foreslår rådmannen små kutt her og der, som alle som en, rammer de som alt har det vanskelig.
Ta bort babysvømming og varmt vann til reumatikere, innsparing på cirka 80 000 kr.
Stramme inn til det lovpålagte med barnehageinntak, innsparing cirka 150 000 kr. Som en liten sammenligning;- dette er like mye som stilles til rådighet som frie midler for ordføreren !
Ta bort ei lærerstilling, innsparing cirka 1 000 000 kr.
Redusere utgiftene til støttekontakter tilsvarende 50% stilling, noe som rammer de med særskilte behov og er under 67 år. Innsparing 350 000 kr.
«For å balansere budsjettet for året 2020 reduseres hjemmesykepleien med en 50 prosent sykepleierstilling.» (sitat fra innstillingen) Innsparing 320 000 kr.
Det samme for helsestasjonen, 40% stilling bort, innsparing 315 000 kr.
Osv., osv.

Bø Arbeiderparti sa i valgkampen at vi mener det er nødvendig å endre skolestrukturen i kommunen, og slå sammen de tre grunnskolene til en skole. Dette vil gi en innsparing som er det eneste som vil monne økonomisk, for å gjøre dette og de neste årenes budsjetter vettuge og lettere å «balansere»..
Bø Arbeiderparti mener fremdeles at det vil være riktig å samle barneskolene på et sted.

Nå vil sikkert noen tenke at man ikke kan legge ned en skole av økonomiske grunner. Til det er det å si, at det kan man, dersom det ikke finnes penger til skoledrift. Men det går og an å ha to tanker i hodet på en gang.

Fra neste år vil vi ha ca 115 elever i grunnskolen i Bø. Ved en sammenslåing, vil vi få en fulldelt skole, med store nok klasser, til et godt læringsmiljø, og et godt miljø utenom skoletimene.
Innsparing på flere millioner og et bedre læringsmiljø – altså en vinn – vinn situasjon.

Det er forunderlig at rådmannen, som er klar over dette, legger fram en budsjettinnstilling som er så defensiv, og uten forlag til tiltak som vil monne økonomisk, og som vår gjeldstyngede kommune virkelig trenger.


Er ikke rådmannen den øverste ansvarlige administrative lederen i kommunen, med et særskilt ansvar for kommunens økonomi? Hvis svaret er ja, er dette et feigt budsjettforslag, som i veldig stor grad vil ramme barnefamilier, syke, gamle og de som har særskilte behov.
Kanskje også et budsjettforslag for å slippe støy fra lokalpolitikere som vil kjempe for sine saker.

Jeg håper kommunepolitikerne i Bø er seg sitt ansvar bevisst, og tar noen vanskelige avgjørelser nå, før det er for seint.

Hvis ikke er jeg redd vi snart vil se Robek-lista i hvitøyet. Og havner vi der igjen, tror jeg dessverre veien til tvungen kommunesammenslåing er kort.
Jeg håper ikke mitt skrekkscenario blir virkelighet, Men hvis det blir slik, tror jeg vi plutselig har EN skole i hele bygda, bestemt av folk som ikke engang bor i bygda vår.