-Kamp for mennesker med demens, til døve ører

New Articles


Samfunnet, fellesskapet, må stille opp for de som trenger oss aller mest. Det gjelder ikke minst de mange her i landet som har demens – mellom 80.000 og 100.000 mennesker, og deres om lag 350.000 pårørende. Mange av oss kjenner noen med diagnosen - og alle kan vi en dag risikere at det gjelder oss sjøl. Nå fjerner regjeringen tilskuddet som har sikret en av de mest vellykkede demenstilbudene vi har hatt noensinne: dagaktivitetstilbud for mennesker med demens. Trist og ille for alle kommuner i nord som rammes!

Mennesker med demens må møtes med verdighet og en best mulig omsorg. Jo lengre det er mulig å bo i sitt kjente og kjære hjem, jo bedre er det. Derfor er dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre så viktig, for tryggheten, for å bremse sykdomsutviklingen – og framfor alt bidra til så god livskvalitet som mulig. Tilskuddsordningen legge vekt på dagtilbud som kan skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag og helt sentralt er det å skap egenmestring. Dette handler også om nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Samtidig som regjeringen kutter tilskuddsordningen lovfester de fra nyttår kommunenes plikt til å gi slike tilbud. Regjeringen tar altså bort den statlige tilskuddsordningen, og legger pengene – uten å øke bevilgningen – i den store kommuneramma. Dermed fordeles pengene på en helt annen måte enn i dag, og ingen aner hva pengene vil bli brukt til i en situasjon med dårlig kommuneøkonomi og dramatiske kutt i svært mange kommuner. Realiteten er da at mange risikerer å miste sine fine tilbud og møteplasser. Arbeiderpartiet har vært opptatt av å få regjeringen til å forstå de fatale konsekvensene og endre sin politikk heller enn å bare kritisere dem. Men de har ikke engang ville ikke svare i denne saken. Regjeringen vender det døve øret til!

For Nord-Norge regionen betyr bortfallet av denne tilskuddsordningen til mennesker med demens et tap på over syv millioner kroner neste år. De kommunene som har vært flinke til å bygge opp gode dagaktivitetstilbud, og som har vært aktive brukere av tilskuddsordningen, havner nå i et uføre. Her kan nevnes blant annet Tromsø, Sortland, Meløy, Alta, Porsanger og Måsøy med flere. Men først og fremst er det menneskene som sårt trenger disse tilbudene, som blir rammet, i både by- og distriktskommuner. Jeg er sikker på at kommunestyrerepresentantene i disse kommunene, også de som representerer regjeringspartiene, eller har valgt å samarbeide med disse, må være fortvilet.

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett viser vi at vi ville prioritert annerledes enn regjeringen ved å flytte pengene tilbake til tilskuddsordningen, samtidig som vi øker bevilgningen til 400 millioner kroner. Det er helt nødvendig ettersom lovpålegget innføres når vi er bare halvveis til målet om å etablere 9000 slike plasser. Da tar du ikke pengene fra kommunene som har gått foran, slik de fire regjeringspartiene gjør, og attpåtil viser liten vilje til å være lydhør mot kritikken og konsekvensene som løftes.

Det hender også jeg kan se sympatiske trekk hos politiske motstandere, men ikke denne gangen.