2020 blir et godt år for fiskerne, oppdretterne og reiselivsbedriftene i Vesterålen

Neste år ligger an til å bli et godt år for flere av de viktigste næringene i Vesterålen.

Mange venter i spenning på hva torskeprisene blir. 

New Articles

Det slår finansbladet Kapital fast. Det gjelder særlig oppdrettsnæringen.

I år passerer eksportverdien av fisk for første gang 100 milliarder kroner. 70 prosent er oppdrettet fisk, i all hovedsak laks. Kapital melder om gode utsikter for neste år. Årsaken til dette er begrenset vekst i tilbudet av fisk på verdensbasis. Det kan indikere gode priser også i 2020.

Langtidsprisene i råvaremarkedet er tre kroner høyere enn gjennomsnittsprisen for i år. Dette gjelder laks solgt i 2020.

Per-Arne Tuftin, direktør for Forum for Reiseliv, spår i Kapital at antallet utenlandske overnattingsdøgn i Norge vil stige med tre-fire prosent neste år. 2019 ender på rundt 3,5 prosent økning fra utenlandske gjester og 2,8 prosent fra norske.

-Norge er blitt trendy, sier Merete Habberstad i NHO Reiseliv til bladet.

Hva så med den viktige fiskerinæringen?

Fiskekjøpere VOL har snakket med, antyder at de er litt engstelige for første del av vinteren. Det snakkes allerede om at prisen kan bli rundt 40 kroner kiloet tidlig i januar. Tradisjonelt faller prisene raskt.

Torskeprisen er nå rundt 35 kroner, og sammenligner vi med prisene på samme tid for to år siden, får fiskerne 10 kroner mer per kiloet. Det merkes fort på pengebøkene til fiskerne, men er ikke like gunstig for fiskekjøperne med mindre de minst får et tilsvarende hopp i eksportprisene.

Hva så med folk flest. Hva har de i vente?

For de arbeidsledige er det gode nyheter. Det er få ledige hender, men det blir litt flere ledige i løpet av 2020, spår Kapital, som omtaler nedgangen som et «mildt konjukturskifte».

Rentene vil imidlertid holde seg stabile. Da Norges Bank holdt rentemøte i mai, ble det spådd at rentene skulle raskt oppover, men senere er rentebanen spådd til å være fallende eller stabil fram mot 2022.