– 1Fungerer det på Fiskebøl, da vet vi at det fungerer i resten av verden

– Jeg tror ikke vi er i stand til å se hvor stort dette kan bli, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Nå starter forprosjektet for å dimensjonere størrelsen på testsenteret på Fiskebøl.
New Articles

Samferdselsdepartementet har ansvaret for den statlige delen av oljevern, gjennom Kystverket. For olje- og energiministeren er testsenteret svært viktig, og det var en svært glad minister som offentliggjorde nyheten mandag,

I gang med forprosjekt

Det skal bygges testfasiliteter på Fiskebøl for å utvikle fremtidens oljevernteknologi.

– Det som har vært utålmodigheta og forventning, nå er vi veldig tydelig på at nå går vi i gang, sier oljeminister Kjell-Børge Freiberg,

-Det man praktisk og fysisk gjør nå er at nå blir det startet et forprosjekt, petroleumsnæringa skal inn i dette for å utrede helt klart og tydelig fysisk hva er behovet og hva skal etableres av testfasiliteter på land og sjø. Og hvordan skal dette dimensjoneres for å dekke de behovene som finnes, sier han.

Fra oljeministerens ståsted er det sikkerhetsaspektet som er det vitale.

– Skal du drive med petroleumsvirksomhet er sikkerhet det aller viktigste. Der kommer oljevernteknologi inn, det gjør det i Norge på norsk sokkel. En sokkel som ikke skal avvikles, men som definitivt skal utvikles, sier han.

Mer aktivitet i nord

– Grunnen til at vi gjør dette er at det blir stadig mer aktivitet i nord, både i forhold til oljevirksomhet, men også i forhold til skipstrafikk. Stadig større og flere båter beveger seg opp mot iskanten, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen.

At vi har godt uttestet teknologi som kan sørge for at vi kan håndtere ulike typer situasjoner, spesielt i utfordrende klima, det er det som er viktig. Og det er det dette senteret skal ivareta, sier Ellingsen.

– Teknologi vil være ett av verktøyene som er viktig. Norge er verdensledende i dag innenfor oljevernteknologi. Dette senteret med testfasiliteter, verifikasjon, det å utvikle teknologi-utstyr som vi ikke har i dag. Det vil være et behov også rundt omkring i verden, når du skal hente opp petroleumsressurser, sier Freiberg.

Det kommer til å være viktig, derfor er jeg overbevist om at Fiskebøl med senteret sin funksjon også i Svolvær kommer til å være kjempeviktig i den utviklinga som skal skje, sier han.

Har løftet prosjektet fram

Freiberg har fulgt saka fra «tidenes morgen, og har vært med på stort sett alle vedtak rundt den, bare i andre funksjoner.

– Å meddele i dag at dette har regjeringa besluttet, det føles godt. Det er ekstra godt å være hadselværing i dag, sier han.

Olje og energiministeren har opplevd et veldig stort engasjement, og sier engasjement er utrolig viktig.

– Jeg oppfatter at det har vært et sterkt ønske og etterlyst fremdrift både fra Lofoten og Vesterålen. At man nå har tatt beslutninga på at vi går videre, er et flott eksempel på at når Lofoten og Vesterålen står i lag og peker på at dette er noe vi ønsker, så ligger der ei kraft i det, sier Freiberg.

Han sier mange har bidratt underveis til at man er kommet dit man er i dag. Likevel er det tre personer som han mener fortjener ekstra heder for innsatsen.

– Jeg må nevne tidligere ordfører i Vågan, Eivind Holst som har gjort en formidabel jobb med å peke nettopp på Fiskebøl. Og de mulighetene som er her.

– Eivind Holst sin adferd som ordfører bør gå inn i læreboka til alle ordførere for hvordan en ordfører kan være raus ovenfor sin nabokommune. Han fortjener en stor honnør, sammen med Arne Ivar Mikalsen (V) og Anders Samuelsen (Frp) som har jobbet jevnt og trutt. De er to viktige personer som har vært med og løfte fram dette prosjektet, sier han.

– Er et eventyr

For Terje Olav Hansen som er administrerende direktør for Norlense, kom julaften tidlig.

– Det er et eventyr. Vi har ventet på dette nå i mange år. Det er veldig bra, det var en skikkelig god julegave å få, sier han.

Jubel på Fiskebøl: Nå starter forprosjektet for å etablere testsenter for olej og marint miljø på Fiskebøl. Administrerende direktør for Norlense, Terje Olav Hansen og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.  Foto: Innsendt

Testsenteret kommer til å gi positive ringvirkninger og verdiskapning i Hadsel.

– Jeg tror hvis man ser fram i tid så kommer Fiskebøl og Senter for oljevern og marint miljø (SOM) som er etablert i Svolvær til ha en helt sentral posisjon i forhold til kompetanseteknologi, utvikling ikke bare i Norge men i verden, sier Kjell-Børge Freiberg.

–Vil fungere i hele verden

– Også er det utrolig spennende, oljevern på den ene siden også har du marin forsøpling på den andre siden, som er oppgavene til dette senteret. At der er en overføringsverdi fra oljevern til marin forsøpling, det ser vi klare tegn på allerede i dag, sier han.

Freiberg viser til LOVE Mar, som allerede er ute i verden og presenterer løsninger for marin forsøpling, som har sitt utspring nettopp fra oljevernteknologi fra Fiskebøl.

– Det gir bare et lite bilde på hva dette kan bli. Jeg tror ikke vi er i stand til å se hvor stort dette kan bli, sier Freiberg.

Fiskebøl har den perfekte plasseringen:

– Det å teste verifisere utstyr her er ikke tilfeldig valgt. Dette ligger strategisk til og har naturgitte forhold her for å teste. Får du ratifisert at det fungerer i områdene som vi har her, så kommer det til å fungere i resten av verden også. Dette er en sabla god dag, slår Freiberg fast.