Sortland Høyre har valgt nytt styre

New Articles


Nylig hadde Sortland Høyre årsmøte, med god oppslutning blant medlemmene. En av årsmøtets viktigste oppgaver er valg av nytt styre i foreningen.

Følgende ble enstemmig innvalgt i styret:

Leder: Ann-Rita Mårstad, ikke på valg

Nestleder: Øyvind H. Grønli, gjenvalg

Kasserer: Frank Ludvigsen

Sekretær: Ann Cathrin Stafseth, ikke på valg

Kvinnepolitisk ansvarlig: Trude Melund

Vara: Arne Emil Iversen

Vara: Geir Halvorsen

I tillegg er Sortland Høyres gruppeleder Marthe Hov Jacobsen og Vesterålen Unge Høyres Sadik Pedersen fast medlem i styret.

– Vi er svært fornøyde med sammensetningen av det nye styret i foreningen, som består av både nye og gjenvalgte medlemmer, heter det i en pressemelding.