Stor giverglede blant aktive kristne

Over halvparten av aktive kristne i en undersøkelse i avisa Dagen svarer at de gir fra 5 til 14 prosent eller mer av inntekten til veldedig kristent arbeid.
New Articles


I alt 1.600 har svart på avisas undersøkelse hvor 25 prosent svarer at de betaler fra 10–14 prosent eller mer av inntekten sin til kristent veldedig arbeid. 30 prosent svarer at de gir fra 5 til 9 prosent eller mer.

Tallene samsvarer godt med hva Institutt for samfunnsforskning har avdekket gjennom sine undersøkelser. Forsker Karl Henrik Sivesind sier tros- og livssynsfeltet alltid har ligget høyt når det gjelder gjennomsnittsbeløp per giver.

Digni, paraplyorganisasjon for kristne aktører som driver utvikling og bistand, og Norme som er fellesorgan for misjonsorganisasjoner og frikirker, har til sammen 44 medlemsorganisasjoner. Deres statistikker viser at medlemmene brukte 656 millioner kroner i 2018 i sitt internasjonale arbeid. Over 500 millioner av disse var egne, innsamlede midler. Generalsekretær Hjalmar Bø i Digni tror muligheten for skattefradrag for gaver kan forklare noe av givergleden, men ikke alt.

– Jeg tror mange av giverne til disse organisasjonene gir langt mer enn skattefradraget, men det er et kjempeviktig grep for hele den frivillige sektoren at det har økt, sier han.

Givergleden i befolkningen for øvrig har også økt kraftig, viser forskning fra Senter for samfunnsforskning. Andelen husholdninger som gir pengegaver til veldedige formål, gikk opp fra 51 prosent i 1998 til 74 prosent i 2017.