Forslaget til planprogram kan legges ut på høring, før området er solgt:

Truer med ekspropriering hvis de ikke får kjøpe Gulstadøya

Hadsel kommune ønsker å starte opp planleggingen av boligfeltet på Gulstadøya. Før en eventuell salgsavtale med grunneierne er signert. Fristen er av kommunen satt til. 30 april. Hvis det ikke oppnås enighet om avtale, tar kommunen sikte på ekspropriering.

De 14 grunneierne bad først 35 millioner kroner for å selge til Hadsel kommune, men har ved to anledninger redusert prisen. –Vi har tatt utgangspunktet i markedspriser, sier Linda Greger. Eiendommen omfatter cirka 75 proset av Gulstadøya, med unntak av området til Melbu båtforening.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

New Articles

Teknisk hovedutvalg skal ta stilling til saken i sitt møte tirsdag. Det har en tid pågått forhandlinger mellom kommunen og majoriteten av grunneierne av Gulstadøya rundt salg av eiendommen. Grunneierne er klare på at de ikke vil godta et bud på området på under 12 millioner kroner, og har informert kommunen om at de i tillegg til Hadsel kommune også har dialog med private næringsaktører om potensielt salg.