Per Erik Hagen i politiet:

– Vi har flere på hjemmekarantene, og jobber på en annen måte enn normalt

Per Erik Hagen er øverste leder for politiet i Lofoten og Vesterålen. Politiinspektøren er klar på at selv om hverdagen for politiet i Vesterålen er annerledes, så utfører de oppdraget som før.

Politiinspektør Per Erik Hagen.  Foto: Marius Birkeland

New Articles

Hos politiet i Lofoten og Vesterålen har man for tiden sju ansatte i hjemmekarantene. Det er ikke påvist eller mistanke om smitte hos noen av dem, men grunnet at de har vært på reise utenfor regionen, så har de blitt pålagt karantene.

– Foreløpig opprettholder vi normal vakt og beredskap med utstrakt bruk av hjemmekontor. Det er mange arbeidsoppgaver vi kan gjøre hjemmefra, sier Hagen.

Han er imidlertid klar på at politiet er ekstra sårbare.

– Det er klart at om store deler av politistyrken ble slått ut av viruset, så ville det vært et beredskapsproblem. Så vi tar våre forholdsregler. Vi har satt igang noen retningslinjer for hvordan vi håndterer oppdrag. Og vi utfører også patruljer på en annen måte enn det vi vanligvis gjør. Både for å ivareta helse og sikkerhet for oss selv, og publikum. Beredskapen er imidlertid den samme, selv om vi gjør ting annerledes.

Ingen brudd

Mandag kom riksadvokaten med klare retningslinjer for konsekvenser ved brudd på karantenebestemmelsene. Foreløpig har det ikke vært nødvendig med tiltak i Vesterålen.

– Det er viktig at folk følger retningslinjer og bestemmelser. Så langt har det gått bra. Vi har ikke måttet rykke ut til noen hjemmefester eller lignende etter restriksjonene trådte i kraft i forrige uke. Så langt virker det som at folk i Lofoten og Vesterålen tar dette på alvor. Det må de fortsette å gjøre. Folk må fortsette å følge de instrukser og råd Folkehelseinstituttet kommer med.

Utsettes

Karantenebestemmelsene har også noen praktiske konsekvenser for politiet.

Vesterålen tingrett stopper alle rettssaker inntil videre og alt av publikumshenvendelser og utstedelse av pass er lagt på is.

– Vi får håndtert de mest alvorlige straffesakene, og driver etterforskning i pågående saker. Det meste av etterforskning kan imidlertid gjøres på hjemmekontor også. Så vi stopper ikke opp, sier Hagen.

– Ta vare på hverandre

Med mange mennesker som går oppå hverandre hjemme, kan også mindre hyggelige tilfeller av familiedynamikk dukke opp.

– Det sitter mange i karantene, mange er hjemme. For de som bor i et hjem med rusmisbruk og familievold, kan det være en stor belastning. Vi vet det er de som sliter der hjemme. Jeg oppfordrer folk at selv om de skal holde seg for seg selv, så bry deg om medmenneskene dine. Hjelp og bistå der du kan. Bry dere om hverandre og ta vare på hverandre på tvers av naboskap og familier. Dette er en situasjon vi ikke har vært borti før. Vi vet ikke hvor lenge det varer, eller hvilke kortsiktige eller langsiktige konsekvenser det får. Så her må vi alle dra lasset sammen og ta ansvar hver for oss at alle skal ha det så bra som mulig, sier Hagen.